Metacholineprovocatietest

Een methacholineprovocatietest is een onderzoek om de prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen.

Dit gebeurt met de stof metacholine. Dit is een stof die het lichaam ook zelf produceert. De arts onderzoekt ermee of u astma hebt.

Hoe verloopt een methacholineprovocatietest?

Tijdens de test zit u in een stoel. U ademt door een mondstuk, dat vast zit aan een meetapparaat. Dan moet u zo veel mogelijk lucht uitblazen in een bepaalde tijd. Daarna ademt u via een apparaat metacholine in. Methacholine is een prikkelende stof. De meeste mensen merken er bijna niets van, maar bij mensen met astma worden de luchtwegen tijdelijk wat nauwer. U blaast opnieuw zo veel mogelijk lucht uit. Is er een groot verschil met de hoeveelheid die u uitblies voor u methacholine kreeg? Dan hebt u waarschijnlijk astma. Bij een ernstige astma-aanval krijgt u onmiddellijk medicijnen. Die stoppen de aanval.

Het onderzoek duurt in totaal meestal niet langer dan een uur. Na het onderzoek kunt u nog een tijdje last hebben van keelpijn, prikkelhoest of heesheid. Dit gaat binnen een dag vanzelf weer over. Is dit niet het geval, belt u dan naar depolikliniek longziekten. 

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.