Injectie

Bij een injectie wordt er met een naald een vloeistof in uw lichaam gespoten.

De injectie wordt meestal gegeven in een bloedvat, gewricht, spier of pees.

Hoe verloopt een injectie?

De arts prikt met een naald door uw huid. Daarna spuit hij of zij hiermee een vloeistof in. Er wordt geen wond gemaakt en u heeft geen verdoving nodig. Het is belangrijk dat de injectie op de goede plek gegeven wordt. Soms kan de arts dit met het blote oog goed zien. In andere gevallen is röntgenapparatuur nodig om in uw lichaam te kijken.

Waar vindt het geven van een injectie plaats?

Het geven van een injectie vindt plaats in het hele ziekenhuis.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme revalidatiegeneeskunde.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.