Samenwerking revalidatiegeneeskunde

Revalidatiegeneeskunde van CWZ Nijmegen werkt veel samen. Met experts binnen en buiten CWZ, maar vooral met u.

Het team van revalidatiegeneeskunde werkt veel samen met andere zorgprofessionals. Zo kunt u op de best mogelijke manier revalideren op de plek die bij u past en met hulp van een expert op het gebied van uw klachten. 

Sint Maartenskliniek

Revalidatiegeneeskunde in CWZ is onderdeel van het revalidatiecentrum van de Sint Maartenskliniek. Daar werken een aantal van onze artsen ook en we sturen geregeld patiënten door naar de Sint Maartenskliniek.

Samenwerken met u

We werken met veel specialisten samen, zowel in CWZ als daarbuiten. Maar natuurlijk werken we het meeste samen met u. Als u gaat revalideren in CWZ, stelt u in een gesprek met de arts doelen voor uzelf op. Samen bekijken we hoe u deze het beste kunt bereiken.

Samenwerking binnen CWZ

Als u behandeld wordt door de revalidatiearts, kunnen er ook andere professionals bij uw behandeling worden betrokken. De doelstelling van het team is om u en uw naasten zo goed mogelijk te begeleiden en ervoor te zorgen dat u op de beste manier kunt revalideren. Samenwerking is hierbij belangrijk, omdat de verschillende behandelaars hun eigen specialisatie hebben. 
De revalidatiearts is coördinator en medisch eindverantwoordelijke voor uw behandeling. Wanneer nodig, overlegt de revalidatiearts met betrokken medisch specialisten of uw huisarts. Ook voert de arts specifieke medisch technische handelingen uit zoals het injecteren van een pijnstiller of ontstekingsremmer in gewrichten of pezen.

Ergotherapeut 
De ergotherapeut richt zich op de praktische beperkingen die u als gevolg van uw aandoening ervaart in het dagelijks leven. De ergotherapeut helpt u om zo zelfstandig en optimaal te kunnen leven. 

Fysiotherapeut
De fysiotherapeut onderzoekt uw houdings- en bewegingsapparaat. Denk hierbij aan uw gewrichten, spierkracht, coördinatie en uithoudingsvermogen. De fysiotherapeut adviseert, begeleidt en traint u om zo goed mogelijk te kunnen bewegen. 

Logopedist
De logopedist richt zich op problemen met praten. Daarnaast onderzoekt de logopedist het kauwen en het slikken. Als er sprake is van spraak- of slikproblemen kunt u daarvoor behandeld worden. 

Diëtist
De diëtist is dé specialist op het gebied van voeding bij gezondheid en ziekte. Samen met u kijken we naar de beste oplossing voor alle gezondheidsproblemen die met voeding samenhangen.

Maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker bekijkt met u de gevolgen en beperkingen van uw aandoening binnen de verschillende leefgebieden waarop u zich begeeft: gezin, familie, werk, sociale contacten en uw daginvulling. Daarbij zoekt de maatschappelijk werker samen met u naar nieuwe toekomst-perspectieven en evenwicht in de veranderde situatie. 

Psycholoog
De psycholoog richt zich op uw psychische klachten als gevolg van uw beperking, bijvoorbeeld op emoties en uw stemming. Ook kijkt de psycholoog naar hoe u omgaat met de veranderingen ten gevolge van uw aandoening. Om dit te onderzoeken krijgt u een intakegesprek en vragenlijsten. Als u klachten heeft met het denken (geheugen, aandacht, concentratie), wordt een aanvullend neuropsychologisch onderzoek gedaan.