Cognitieve revalidatie

Wat is cognitieve revalidatie?

U kunt schedel- of hersenletsel oplopen door bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte of een beroerte. Vaak ligt in eerste instantie de nadruk op de fysieke revalidatie. Maar u kunt ook cognitieve problemen houden, zoals vergeetachtigheid, concentratieproblemen, traagheid, moeite met plannen en organiseren en taal -of spraakmoeilijkheden. In CWZ hebben we een speciaal revalidatieprogramma voor deze klachten. Dit programma heet ‘niet rennen maar plannen’. U wordt behandeld door professionals die experts zijn op het gebied van uw klachten, bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk of neuropsychologie. Het doel van de behandeling is dat u strategieën aanleert om zo goed mogelijk om te gaan met uw beperkingen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor het speciale programma?

Om te kijken of u in aanmerking voor deze behandeling komt, doen de revalidatiearts en neuropsycholoog onderzoek. Eerst komt u op één ochtend op het spreekuur van de revalidatiearts en voor een korte cognitieve screening bij de neuropsycholoog. Om een goed beeld te krijgen van uw klachten krijgt u vooraf een aantal vragenlijsten toegestuurd. Aansluitend bespreken wij de bevindingen met u. Daarna besluiten we samen of het revalidatieprogramma “niet rennen maar plannen” geschikt voor u is.

Hoe gaat de cognitieve revalidatie?

Op basis van het onderzoek krijgt u een behandelprogramma dat speciaal voor u is opgesteld. Zo zijn er verschillende programma’s: ‘omgaan met vermoeidheid’, ‘omgaan met tijdsdruk’, ‘werken aan geheugenproblemen’ en ‘grip op planning’. De behandeling wordt gegeven door de ergotherapeut in samenwerking met de neuropsycholoog. Als het nodig is krijgt u hulp van een fysiotherapeut, logopedist, en/of medisch maatschappelijk werker. De revalidatiearts is coördinator en eindverantwoordelijke voor de behandeling. Onze artsen delen, met uw toestemming, informatie met bijvoorbeeld de huisarts en Arbo-arts. De behandeling duurt ongeveer 8 weken. U krijgt 2 keer per week een behandeling van 1 uur.

Waar gebeurt de cognitieve revalidatie?

De cognitieve revalidatie gebeurt op de afdeling ergotherapie en de afdeling psychologie.

Ernstige cognitieve klachten

Als uw schedel- of hersenletsel zo erg is, kan het zijn dat en langer en intensiever revalidatietraject nodig is. De arts verwijst u dan door naar het Ambulant Centrum Hersenletsel Nijmegen in de Sint Maartenskliniek.

Meer over cognitieve revalidatie

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.