Cognitieve revalidatie

Het doel van cognitieve revalidatie is dat u strategieën aanleert om zo goed mogelijk om te gaan met uw beperkingen.

U kunt schedel- of hersenletsel oplopen door bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte of een beroerte. Vaak ligt in eerste instantie de nadruk op de fysieke revalidatie. 

Toon meer

Maar u kunt ook cognitieve problemen houden, zoals vergeetachtigheid, concentratieproblemen, traagheid, moeite met plannen en organiseren en taal -of spraakmoeilijkheden. In CWZ hebben we een speciaal revalidatieprogramma voor deze klachten. Dit programma heet ‘niet rennen maar plannen’. U wordt behandeld door professionals die experts zijn op het gebied van uw klachten, bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk of neuropsychologie.

Wanneer kom ik in aanmerking voor het speciale programma?

Om te kijken of u in aanmerking voor deze behandeling komt, doen de revalidatiearts en neuropsycholoog onderzoek. Eerst komt u op één ochtend op het spreekuur van de revalidatiearts en voor een korte cognitieve screening bij de neuropsycholoog. Om een goed beeld te krijgen van uw klachten krijgt u vooraf een aantal vragenlijsten toegestuurd. Aansluitend bespreken wij de bevindingen met u. Daarna besluiten we samen of het revalidatieprogramma “niet rennen maar plannen” geschikt voor u is.

Hoe gaat de cognitieve revalidatie?

Op basis van het onderzoek krijgt u een behandelprogramma dat speciaal voor u is opgesteld. Zo zijn er verschillende programma’s: ‘omgaan met vermoeidheid’, ‘omgaan met tijdsdruk’, ‘werken aan geheugenproblemen’ en ‘grip op planning’. De behandeling wordt gegeven door de ergotherapeut in samenwerking met de neuropsycholoog. Als het nodig is krijgt u hulp van een fysiotherapeut, logopedist, en/of medisch maatschappelijk werker. De revalidatiearts is coördinator en eindverantwoordelijke voor de behandeling. Onze artsen delen, met uw toestemming, informatie met bijvoorbeeld de huisarts en Arbo-arts. De behandeling duurt ongeveer 8 weken. U krijgt 2 keer per week een behandeling van 1 uur.

Waar gebeurt de cognitieve revalidatie?

De cognitieve revalidatie gebeurt op de afdeling ergotherapie en de afdeling psychologie.

Ernstige cognitieve klachten

Als uw schedel- of hersenletsel zo erg is, kan het zijn dat en langer en intensiever revalidatietraject nodig is. De arts verwijst u dan door naar het Ambulant Centrum Hersenletsel Nijmegen in de Sint Maartenskliniek.

Folders

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.