CWZ-verhaal

Al ruim 170 jaar staan we klaar voor de inwoners van de regio Nijmegen met goede topklinische zorg en warme aandacht. Op deze pagina leest u ons verhaal.

Ons verhaal

Dat we met hart en ziel klaar staan voor de inwoners van Nijmegen en omstreken is niet van gisteren. Het begon met onze voorouders die zich het lot van de zieken en armen aantrokken en in 1850 het katholieke Canisiusziekenhuis en het protestantse Wilhelminaziekenhuis stichtten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog dienden onze kelders als schuilplaats voor vele extra patiënten en angstige burgers. En zo laat onze historie nog veel meer voorbeelden zien. Mensen die hulp en zorg nodig hebben, staan al ruim 170 jaar op de eerste plek. Wat voor hen het beste is, beweegt ons tot op de dag van vandaag. 

Een stevige basis

Al roepen we het niet altijd hard: we zijn een heel goed topklinisch ziekenhuis. Dáárom kiezen de meeste mensen in de regio voor CWZ op de belangrijke momenten van hun leven. Op die stevige basis konden we terugvallen in coronatijd en dat zal ook de komende tijd hard nodig zijn. Want we staan voor grote uitdagingen: een stijgend aantal patiënten, zorg die ook nog betaalbaar moet blijven én schaarste aan goede collega’s. Onze leefstijl leidt tot gezondheidsproblemen en belast onze leefomgeving. En de corona-pandemie beïnvloedt de manier waarop we zorg bieden. Deze problemen vragen om duurzame oplossingen. Om een duidelijke koers en keuzes.

Baas over eigen leven

Uitgangspunt is dat iedereen zo gezond mogelijk wil zijn en blijven, en baas over zijn eigen leven. Maar soms zetten ziekte of lichamelijk ongemak dat leven op zijn kop. Juist dan zijn wíj er. Met zorg die wij liefst dáár bieden waar mensen zich het prettigst voelen: in hun eigen omgeving. Want niemand gaat graag naar het ziekenhuis. Maar als ziekenhuiszorg toch nodig is, dan zijn wij er met goede zorg en warme, persoonlijke aandacht.

Ziekenhuis van de toekomst

De koers tot 2025 vraagt om anders gaan denken en doen. Want het ziekenhuis van de toekomst gaat er heel anders uitzien dan nu. Onze buitenpoli’s groeien uit tot wijkklinieken met een breder aanbod van specialisten, huisartsen en wijkzorg samen. Patiënten zullen veel vaker ziekenhuiszorg krijgen in zo’n wijkkliniek of thuis, en minder vaak en korter in het hoofdgebouw komen. Vooral de basiszorg zal verschuiven van locatie. Van kliniek naar dagkliniek, polikliniek, wijkkliniek. Naar zorgpartners in de eerste lijn of verpleeghuis. Bij de zorg aan huis zal de patiënt zelf een grote rol spelen, al dan niet via digitale zorg. Het hoofdgebouw wordt meer en meer de plek voor hoog complexe, vaak topklinische interventies en zorg.

Deskundige partner voor patiënten

Patiënten willen steeds actiever betrokken zijn bij hun zorgtraject. Ze hebben een deskundige partner nodig op wie ze kunnen vertrouwen. Die weet en ziet wat iemand nodig heeft. Die zorg verleent die écht iets toevoegt. Niet te weinig, maar ook niet meer dan nodig. Die partner zijn wij! In CWZ zien we patiënten als lid van het behandelteam. We beslissen sámen over onderzoek en behandeling. Kwaliteit van leven staat daarbij voorop. En we hebben oog voor de persoonlijke situatie.

Waarde

Alles wat we doen, moet waarde toevoegen voor de patiënt en de samenleving. Hogere kwaliteit, lagere kosten en betere processen gaan daarbij hand in hand. We bieden onze patiënten de juiste zorg op de juiste plek. Dichter bij huis en samen met onze zorgpartners. Waarbij we overbodige zorg voorkomen en waarbij we de zorg zo organiseren, dat de patiënt sneller en beter geholpen wordt. Met onze ‘waardevolle en zinnige zorg’ komen we tegemoet aan de wens van patiënten, de maatschappij en de verzekeraars. Digitale zorg gaat ons daarbij helpen. COVID heeft ons geleerd dat zorg op afstand - via de telefoon, beeldbellen of apps - toch dichtbij kan zijn. De begeleiding is zelfs intensiever, waardoor patiënten en zorgverleners er bij problemen sneller bij zijn. Patiënten zijn er blij mee omdat ze niet altijd meer naar het ziekenhuis hoeven reizen en hun naasten meer betrokken zijn bij de behandeling. Digitale zorg geeft het ziekenhuis  bovendien ruimte om het groeiende aantal patiënten te kunnen helpen.

Samen met onze partners

De zorg van de toekomst vraagt om veel meer samenwerken met onze partners in de regio. Al jaren trekken we nauw op met huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen en andere ziekenhuizen. Ook maatschappelijk werk en welzijnsorganisaties willen we gaan opzoeken. Als er academische zorg nodig is, verwijzen we snel en soepel door naar het Radboudumc. Om de kwaliteit van alle zorg verder te verbeteren, zal de samenwerking sterker moeten worden. In het sociale en zorgnetwerk voor de regio Nijmegen zien we een grotere en sturende rol weggelegd voor onszelf als hét Nijmeegse ziekenhuis. Ook landelijk zullen we sterker gaan samenwerken met de andere Santeon- en STZ-ziekenhuizen.

Welke keuzes maken we?

We focussen ons op drie speerpunten, en daarnaast op brede basiszorg en expertisecentra.

Spoedzorg
Onze spoedzorg blijft de komende jaren heel belangrijk voor de regio. Voor mensen die acute zorg nodig hebben staan we vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week klaar. Het is daarbij belangrijk dat alle schakels in de spoedzorgketen heel goed op elkaar aansluiten: van huisarts naar het ziekenhuis, binnen CWZ, en daarna van het ziekenhuis naar thuiszorg of verpleeghuis. In deze integrale spoedzorgketen wil CWZ zijn rol versterken. Die rol past ons, want we werken al meer dan tien jaar dag en nacht samen met de huisartsen, tandartsen en apothekers op het Spoedplein bij CWZ.

Oncologie
Veel mensen krijgen met kanker te maken, zelf of hun naasten. In die onzekere tijd hebben ze niet alleen de beste behandeling nodig, maar verdienen ze het ook om gezien te worden als mens. We willen dat kankerpatiënten en hun familie ons ervaren als een deskundige en steunende partner in een ingrijpend traject. Bij alle vormen van kanker, maar vooral bij de meest voorkomende (borstkanker, longkanker, prostaatkanker en darmkanker), willen we dat mensen voor óns kiezen.

Vitaal & bewegen
We gaan meer werk maken van preventie. Als CWZ hebben we veel kennis op dit gebied. Wie meer beweegt, gezonder eet en ongezonde gewoontes laat, komt minder in het ziekenhuis. Een verandering in levensstijl is vaak moeilijk en voor velen is het idee dat ze zélf invloed hebben op hun gezondheid niet vanzelfsprekend. We kunnen veel bereiken als mensen aan een gezonde leefstijl werken met de hulp van huisartsen, thuiszorg, welzijnsorganisaties én CWZ samen. In persoonlijk contact én via digitale zorg. Zo proberen we gezondheidsproblemen vóór te zijn en heropnames te voorkomen. Het verbetert de kwaliteit van leven, en voorkomt veel leed en onnodige kosten.

Brede basiszorg
Naast deze drie speerpunten blijven we uiteraard zorg bieden bij alle specialismen, zoals iedereen van ons gewend is. Zorg die iets toevoegt en noodzakelijk is. Het betekent dat we sommige onderzoeken en behandelingen minder of niet meer doen. Of dat we zorg op een andere plek of digitaal aanbieden. Waarbij we altijd oog hebben voor de patiënt en zijn persoonlijke situatie.

Expertisecentra
Op een flink aantal gebieden hebben we méér in huis dan andere ziekenhuizen. Die 10 expertisecentra weten ook mensen van buiten de regio te vinden. Het prostaatkankercentrum en expertisecentrum knie zijn het bekendst. Maar ook de andere zijn met hun unieke gespecialiseerde zorg, wetenschappelijk onderzoek en innovaties heel belangrijk voor ons topklinische huis. Het gaat om de centra voor hoofd- en aangezichtspijn, kinderdiabetes, maligne hyperthermie, de stofwisselingsziekte CTX, mycologie, percutane coronaire interventies (PCI), implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) en bijzondere neurochirurgie. Al deze centra krijgen meer prioriteit en we willen er nog meer opzetten. Ze zorgen voor het werkklimaat waarin ambitieuze artsen en verpleegkundigen kunnen groeien en graag komen werken.

Elkaar inspireren en leren

Voor verpleegkundigen, artsen in opleiding en álle CWZ’ers is een goed werkklimaat belangrijk. Want zonder hen geen patiëntenzorg. Wij willen graag voor alle medewerkers de beste werkgever zijn. Dus zorgen we voor een werkklimaat waar het gaat om de CWZ-waarden samen, open, duurzaam en grensverleggend. Voor een werkplek, die uitnodigt tot werkplezier met fijne collega’s. Waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen, gewaardeerd worden en zich trots voelen. Waar ze goed geïnformeerd worden en kunnen meedenken over veranderingen. En waar aandacht is voor vitaliteit en werkgeluk.

Onze kracht

In de strijd tegen COVID-19 verlegden we in CWZ onze grenzen. We bundelden krachten en vertrouwden op elkaar. Duurzame innovaties kwamen razendsnel van de grond. In de eerste golf vingen we het grootste aantal COVID-patiënten van de regio op. In latere besmettingsgolven lukte het zelfs om de reguliere zorg voor een groot deel door te laten gaan. Een ongelofelijke prestatie. De pandemie laat zien hoezeer CWZ hét ziekenhuis van de regio is. Met vele helpende handen, donaties en trotse verhalen in de media sloot de samenleving ons in haar hart. Een goede basis voor de komende jaren.