CWZ-ambities

Hoe willen we onze doelen bereiken? We gaan aan de slag met 4 ambities: partner van de patiënt, waardevolle & zinnige zorg, inspireren & leren, en hét ziekenhuis van de regio.

Partner van de patiënt

Vertrouwen
Patiënten hebben een deskundige partner nodig op wie ze kunnen vertrouwen. Die weet en ziet wat iemand nodig heeft. Die zorg verleent die écht iets toevoegt. Niet te weinig, maar ook niet meer dan nodig. Die partner zijn wij.

Samen beslissen
Mensen willen steeds actiever betrokken zijn bij hun zorgtraject. In CWZ zien we hen als lid van het behandelteam. We beslissen sámen over onderzoek en behandeling. Kwaliteit van leven staat daarbij voorop. Bij iedere patiënt hebben we oog voor de persoonlijke situatie.

Meepraten over vernieuwingen
We organiseren de zorg zo dat mensen goed en snel geholpen worden. Altijd zoekend naar hoe het nóg beter kan. 

Waardevolle & zinnige zorg

Waarde toevoegen
Alles wat we doen, voegt waarde toe voor de patiënt en de samenleving. Hogere kwaliteit, lagere kosten en betere processen gaan daarbij hand in hand. We bieden onze patiënt de juiste zorg op de juiste plek. Dichter bij huis en samen met onze partners in het netwerk. Waarbij we overbodige zorg voorkomen.

Digitale zorg
Digitale zorg gaat daarbij helpen. COVID heeft ons geleerd dat zorg op afstand - via de telefoon, beeldbellen of apps - toch dichtbij kan zijn. De begeleiding is zelfs intensiever, waardoor patiënten en zorgverleners er bij problemen sneller bij zijn en er minder vaak een situatie van acute zorg ontstaat. Ook is het fijn dat ze niet altijd meer naar het ziekenhuis hoeven reizen en dat hun naasten meer betrokken zijn bij de behandeling. Digitale zorg zorgt voor meer kwaliteit en lagere kosten.

Inspireren & leren

Beste werkgever
Voor verpleegkundigen, artsen in opleiding en álle CWZ’ers is een goed werkklimaat belangrijk. Want zonder hen geen patiëntenzorg. Wij willen graag voor alle medewerkers de beste werkgever zijn. 

Fijne werkplek
We zorgen voor een werkklimaat waar het gaat om de CWZ-waarden samen, open, duurzaam en grensverleggend. Voor een werkplek, die uitnodigt tot werkplezier met fijne collega’s. Waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen, gewaardeerd worden en zich trots voelen. Waar ze goed geïnformeerd worden en kunnen meedenken over veranderingen. En waar aandacht is voor vitaliteit en werkgeluk.

Hét ziekenhuis van de regio

Samenwerken
We zijn in de regio hét aanspreekpunt voor tweedelijns medisch-specialistische zorg, een aantal bijzondere expertises en drie speerpunten. De zorg van de toekomst vraagt om meer samenwerken met onze partners in de regio. Al jaren trekken we nauw op met huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen en andere ziekenhuizen. Ook maatschappelijk werk en welzijnsorganisaties willen we gaan opzoeken. Als er academische zorg nodig is, verwijzen we snel en soepel door naar het academisch ziekenhuis.

Sturende rol in zorgnetwerk
Onze blik is gericht op het hele netwerk van zorg. Als hét ziekenhuis van de regio pakken we hierin een grotere en sturende rol.