Wetenschap

In CWZ passen we wetenschappelijke kennis toe in de patiëntenzorg. Medisch en verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek verbeteren de kwaliteit van de zorg. Dat past ook bij onze status van topklinisch opleidingsziekenhuis. De wetenschapscommissie en het research support office leiden het wetenschappelijk onderzoek in goede banen.

Patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek

Binnen CWZ doen we patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek. Denk aan onderzoek naar nieuwe medicijnen of nieuwe behandelmethoden. Jaarlijks worden er 50 á 60 nieuwe onderzoeken opgestart. Sommigen duren enkele jaren.

Expertisecentra topklinische zorg

Ons ziekenhuis heeft op een aantal gebieden unieke expertise. Het gaat om bovengemiddeld complexe aandoeningen, waarbij de patiëntenzorg is verweven met opleiding en wetenschappelijk onderzoek in topklinische zorg. Voor de zorg in deze expertisecentra kunnen mensen niet in elk ziekenhuis terecht. 

Wetenschapsavond

Elk jaar is in CWZ de Wetenschapsavond. Tijdens dit symposium presenteren CWZ-onderzoekers hun (wetenschappelijk) onderzoek of kwaliteitsproject en dingen ze naar CWZ-prijzen. Dit stimuleert het doen van onderzoek en het delen van kennis.

Reseach support office

Het RSO fungeert als centraal aanspreekpunt en vraagbaak voor alles op het gebied van patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers kunnen bij het bureau terecht voor statistische en methodologische ondersteuning. Daarnaast ondersteunt het RSO de procedure locale uitvoerbaarheid met betrekking tot toestemming voor uitvoer van patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek. Verder organiseren de medewerkers trainingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Het RSO is geen trialbureau; de ondersteuning bij trials gebeurt door medewerkers die vanuit de trials worden gefinancierd.

Verpleegkundig wetenschapsblad

De verpleegkundige staf brengt jaarlijks het CWZ verpleegkundig wetenschapsblad 'Notes for nursing' uit. De redactie, voornamelijk bestaande uit verpleegkundigen, beschrijft hierin vanuit verschillende invalshoeken de verpleegkundige wetenschap.