Waarden

CWZ staat voor de waarden samen, open, duurzaam en grensverleggend.

Samen

 • We werken samen met onze medewerkers, patiënten, verwijzers, andere zorginstellingen, verzekeraars, overheid en anderen.
 • We zijn partner van de patiënt en beslissen samen.
 • We werken multidisciplinair en wisselen kennis uit.
 • We zijn lid van het netwerk rond de patiënt.
 • We vertrouwen op elkaars expertise en geven elkaar de ruimte.

Open

 • Onze deur staat open, voor collega’s en voor de buitenwereld.
 • We zijn transparant, toetsbaar op kwaliteit en staan open voor reflectie.
 • De sfeer in ons huis is warm en hartelijk.
 • We respecteren en steunen elkaar.
 • We zijn goed bereikbaar, ook digitaal.

Grensverleggend

 • We blijven leren en ons ontwikkelen.
 • We zijn gedreven om te innoveren.
 • We dagen elkaar uit en moedigen elkaar aan om te excelleren.
 • We nemen initiatief en sluiten aan bij ideeën binnen en buiten CWZ.
 • We gaan veerkrachtig om met veranderingen.

Duurzaam

 • We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in de patiëntenzorg en ons werkgeverschap.
 • We gaan bewust om met mensen en middelen (zinnige zorg).
 • We hebben oog voor de omgeving en het milieu.
 • We stimuleren een gezonde leefstijl bij patiënten en medewerkers.
 • We streven naar een verantwoorde bedrijfsvoering.
 • We tonen discipline om onze doelen te bereiken en komen afspraken na.