Samenwerking

CWZ werkt veel samen. Allereerst natuurlijk met onze patiënten. Daarnaast is er in de regio nauw contact met onze zorgpartners zoals huisartsen, verpleeghuizen en andere ziekenhuizen. Maar ook met onderwijsinstellingen en verzekeraars. Landelijk zijn er de samenwerkingsverbanden met Santeon en STZ.

Patiënten

We zien onze patiënten als partner. CWZ probeert steeds de zorg en diensten nóg beter af te stemmen op hun wensen. Denk aan snelle zorgtrajecten, kortere wachttijden en een klantvriendelijke omgang. De cliëntenraad is een belangrijke schakel. Ook met de regionale patiëntenorganisatie Zorgbelang Gelderland en patiëntenverenigingen is er goed overleg. Wie ontevreden is, kan terecht bij de klachtenfunctionaris en klachtencommissie.

Cliëntenraad

De cliëntenraad van CWZ monitort het algemeen patiëntenbelang. Aangezien dit een breed onderwerp betreft, zijn er een aantal focusgebieden geformuleerd: bereikbaarheid van de zorg, kwaliteit en veiligheid, en samenwerking binnen en buiten het ziekenhuis.

Huisartsen

CWZ werkt intensief samen met de huisartsen in de regio. Een commissie van beide partijen ontwikkelt deze samenwerking. De coördinator huisartsenzaken is het aanspreekpunt voor de huisartsen.

Andere zorgpartners regio

Ook is er een nauwe samenwerking met zorgpartners als thuiszorg, verpleeghuizen en de INR Trombosedienst. Samen zorgen we dat mensen de zorg krijgen op de juiste plek.

Spoedzorg regio

Op het Spoedplein van CWZ werken verschillende spoeddiensten samen om patiënten zo snel en goed mogelijk te helpen. Deze samenwerking heeft allerlei voordelen. Zo kunnen de zorgverleners van de verschillende disciplines gemakkelijker met elkaar overleggen en de zorg voor patiënten vlotter overdragen. Wie medicijnen nodig heeft, kan die gelijk afhalen bij de dienstapotheek.

Ziekenhuizen regio

De ziekenhuizen in de regio Nijmegen werken intensief met elkaar samen. Voor CWZ is vooral het Radboudumc een belangrijke partner. Op veel gebieden werken we al jarenlang samen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de opleiding van co-assistenten en medisch-specialisten. Daarnaast wordt neurochirurgie als topklinische functie van CWZ ingevuld vanuit een samenwerkingsverband met het Radboudumc. Ook op het gebied van zorgeenheden wordt er veel uitgewisseld en samengewerkt.
Ook de Sint Maartenskliniek is een samenwerkingspartner van CWZ. Zo levert CWZ bijvoorbeeld laboratoriumdiensten en is er een aantal specialismen als consulent actief voor de Sint Maartenskliniek.

Het bestuur van CWZ overlegt ook regelmatig met het Rijnstate en het Maasziekenhuis/Pantein. Op het gebied van medische opleidingen en onderwijs heeft CWZ contact met de ziekenhuizen die zich hebben aangesloten van de Opleidings- en Onderwijs Regio Oost (OOR)

Santeon ziekenhuizen

Santeon is een samenwerkingsverband tussen zeven verschillende STZ-ziekenhuizen. CWZ is er hier één van. Samen met onze partners werken we aan verbeteringen op het gebied van kwaliteit van zorg, opleiding, ICT en inkoop van zorg.

Topklinische ziekenhuizen STZ

De overheid heeft een aantal ziekenhuizen aangewezen waar topklinische voorzieningen zijn toegelaten. CWZ is er hier één van. De ziekenhuizen met topklinische voorzieningen werken met elkaar samen in de Stichting samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen. STZ maakt zich sterk voor de ontwikkeling van topklinische zorg, opleidingen, onderwijs, onderzoek en innovatie in Nederlandse ziekenhuizen.

Zorgverzekeraars

CWZ werkt intensief samen met zorgverzekeraars. De overheid heeft zorgverleners en verzekeraars de opdracht gegeven om zinnige en zuinige zorg te bieden aan patiënten.

Onderwijsinstellingen

Voor medische opleidingen werkt CWZ samen met een aantal onderwijsinstellingen. Een groot aantal medisch specialismen in CWZ leidt arts-assistenten op. Ook zijn er verpleegkundige en paramedische (vervolg-)opleidingen in CWZ. Ook bieden we stageplaatsen aan tal van opleidingen. Naar www.werkenbijcwz.nl >