Samenwerking

Overzicht van samenwerkingen

CWZ werkt samen met verschillende personen en organisaties.

Op deze pagina leest u over deze samenwerkingen:

  • Met patiënten
  • STZ
  • Onderzoek (wetenschap)
  • Santeon
  • Andere ziekenhuizen
  • Huisartsen
  • Onderwijsinstellingen

Samenwerking met patiënten

De belangrijkste groep waarmee we samenwerken zijn natuurlijk de patiënten. CWZ probeert steeds de zorg- en dienstverlening nóg beter in te richten op de wensen en behoeften van de patiënt. Speerpunten hierbij zijn het stroomlijnen van zorgprocessen, het verminderen van wachttijden en een klantvriendelijke omgang met de patiënt. Op beleidsniveau is de cliëntenraad een belangrijke schakel. Ook met de regionale patiëntenorganisatie Zorgbelang Gelderland is er jaarlijks overleg. Wanneer patiënten ontevreden zijn over de zorgverlening, kunnen ze met hun klachten of opmerkingen terecht bij de klachtenfunctionaris en klachtencommissie.

Samenwerkingen binnen de STZ

De overheid heeft een aantal ziekenhuizen aangewezen waar topklinische voorzieningen zijn toegelaten. CWZ is er hier één van. Topklinische voorzieningen zijn meestal dure medische technieken. Deze worden niet zomaar overal aangeboden. De ziekenhuizen met topklinische voorzieningen werken met elkaar samen in de Stichting samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ).

Samenwerking voor onderzoek

Bij de status van een topklinisch ziekenhuis hoort ook de mogelijkheid om onderzoek te doen. CWZ stimuleert wetenschap. Door medisch en verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek verbetert de kwaliteit van patiëntenzorg. We streven ernaar om de wetenschappelijke kennis toe te passen in de zorg en onze kennis zoveel mogelijk te delen met artsen en andere zorgverleners. CWZ heeft daarom een wetenschapscommissie en een Research Support Office (RSO).

Samenwerking binnen Santeon

Santeon is een samenwerkingsverband tussen zeven verschillende STZ-ziekenhuizen. CWZ is er hier één van. Deze partners werken samen aan verdere verbeteringen op het gebied van onder andere kwaliteit van zorg, opleiding, ICT en inkoop van zorg.

Samenwerking met andere ziekenhuizen

De ziekenhuizen in de regio Nijmegen werken intensief met elkaar samen. Voor CWZ is vooral het Radboudumc een belangrijke partner. Op veel gebieden werken we al jarenlang samen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de opleiding van co-assistenten en medisch-specialisten. Daarnaast wordt neurochirurgie als topklinische functie van CWZ ingevuld vanuit een samenwerkingsverband met het Radboudumc. Ook op het gebied van zorgeenheden wordt er veel uitgewisseld en samengewerkt.

Naast het Radboudumc is de Sint Maartenskliniek ook een samenwerkingspartner van CWZ. Zo levert CWZ bijvoorbeeld laboratoriumdiensten en is er een aantal specialismen als consulent actief voor de Sint Maartenskliniek.

Het bestuur van CWZ overlegt ook regelmatig met het Rijnstate en het Maasziekenhuis/Pantein. Op het gebied van medische opleidingen en onderwijs heeft CWZ contact met de ziekenhuizen die zich hebben aangesloten van de Opleidings- en Onderwijs Regio Oost (OOR).

Samenwerking met huisartsen

CWZ werkt intensief samen met de huisartsen uit de regio. Een commissie van beide partijen ontwikkelt deze samenwerking. De coördinator huisartsenzaken regelt alle zaken rondom die commissie en is het aanspreekpunt voor de huisartsen.

Samenwerking met onderwijsinstellingen

Voor de medische opleidingen werkt CWZ samen met een aantal onderwijsinstellingen. Een groot aantal medisch specialismen in CWZ leidt arts-assistenten op. Ook zijn er verpleegkundige en paramedische (vervolg-)opleidingen in CWZ. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website www.werkenbijcwz.nl.

Meer samenwerkingen

Elders op onze website staat informatie over de volgende samenwerkingen: