Santeon ziekenhuizen

Santeon ziekenhuis

CWZ is één van de zeven Santeon ziekenhuizen. Hieronder leest u waarom we zoveel voordelen uit deze samenwerking halen.

Jaaroverzicht 2019

De Santeon ziekenhuizen werken met elkaar aan continue verbetering van de zorgkwaliteit en verkennen de mogelijkheden om waardegedreven keuzes mogelijk te maken. Het belang van de patiënt staat hierbij voorop en het doel is altijd hetzelfde: de patiënt ‘beter beter’ laten worden. Elk jaar wordt de balans opgemaakt, de hoogtepunten hiervan zijn verwerkt in een jaaroverzicht van 2019. Onderstaande cijfers laten de gezamenlijke omvang van de Santeon ziekenhuizen zien. Het hele jaaroverzicht van Santeon is hier te lezen.

Omdat wij geloven in continue vernieuwing

Santeon vindt dat de kwaliteit van de ziekenhuizen in Nederland veel beter kan. Hoewel de kwaliteit van onze zorg in vergelijking met andere landen relatief hoog is, kunnen er nog veel dingen beter. Santeon is in 2010 opgericht en voortgekomen uit de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen. De zeven ziekenhuizen werken veel met elkaar samen, met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing.

Voor onze patiënten

Om tot deze vernieuwing te komen, leren de mensen van de Santeon ziekenhuizen van elkaar. De professionals kijken bij elkaar in de keuken. Behandelingen en de resultaten worden systematisch vergeleken, waardoor de kwaliteit in alle Santeon ziekenhuizen aantoonbaar beter wordt. Het belang van de patiënt staat hierbij centraal. Zo wordt de patiënt ‘beter beter’. Dit betekent dat niet alleen de medische kwaliteit van de zorg, maar ook de ervaring van de patiënt verbetert. Bijvoorbeeld omdat hij in zijn eigen behandeling steeds meer geïnformeerd ‘regisseur’ wordt. Bekijk in dit filmpje van Santeon (op YouTube) wat patiënten hierover zeggen.

Voor de toekomst

In de toekomst voorziet Santeon dat de samenwerking niet beperkt blijft tot professionals en patiënten. Iedereen zal de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verbeteren. Medische en andere professionals, huisartsen, studenten, onderzoekers en patiënten delen hun ideeën, ervaringen, gegevens en resultaten met elkaar. Alle kleine stapjes die we samen maken leiden zo tot een grote verbetering van de medische zorg binnen en buiten de Santeon ziekenhuizen. Onze ambities zijn tot stand gekomen in cocreatie met en toetsing door patiënten en samenwerkingspartners. Bekijk hier het filmpje 'Samen de zorg verbeteren' van Santeon (op YouTube).

Samen voor vernieuwing

Santeon wil hierbij een leidende rol spelen. Dat vereist dat wij flexibel en transparant zijn en ons open en kwetsbaar opstellen. Dat we informatie en kennis willen delen en accepteren dat de beste ideeën ook van buitenaf kunnen komen. Maar ook dat we ieder onze individuele verantwoordelijkheid nemen om onze talenten in te zetten en we anderen stimuleren hun talenten verder te ontwikkelen. Ons doel is samen ervoor te zorgen dat de medische zorg structureel verbetert. We willen onze ideeën de wereld insturen en ideeën uit de buitenwereld bij ons binnenlaten. Iedereen die daarbij wil en kan helpen is welkom. Op de website van Santeon staat bij 10 jaar Santeon wat er al bereikt is en wat we de komende jaren nog voor u willen bereiken.

Meer informatie over Santeon en CWZ