Verwijzen en overleg

Op deze pagina vindt u alles over het verwijzen van patiënten, het consulteren van medisch specialisten over patiënten, en over inzage van patiëntgegevens van CWZ in het zorgverlenersportaal.

Zorgdomein

Om zorgtrajecten efficiënt en correct te laten verlopen en het verwijsproces te ondersteunen, werkt CWZ met de digitale verwijs- en aanvraagapplicatie ZorgDomein

Verwijzersapp

In de verwijzersapp kunt u gemakkelijk gegevens opzoeken van huisartsen en specialisten in de 4 ziekenhuizen in de regio Nijmegen/Boxmeer: CWZ, Radboudumc, Sint Maartenskliniek en Maasziekenhuis/Pantein. 

Inlogcode aanvragen
De app is in eerste instantie alleen toegankelijk voor huisartsen en specialisten van de 4 ziekenhuizen. Voor een inlogcode kunt u contact opnemen met zorgpartners@verwijder-dit.cwz.nl.

Mutaties zelf verwerken
Wij vragen u als gebruiker dit account zelf actueel te houden zodat collega's u kunnen vinden. Wijzigingen of aanvullingen kunt u zelf in de app verwerken met de functie 'bewerk gegevens'.

Teleconsultatie

Teleconsultatie maakt het mogelijk om de patiënt in de eerste lijn te begeleiden/behandelen zonder verwijzing naar een specialist. 

Zorgverlenersportaal

Via het zorgverlenersportaal kunt u inzage krijgen in gedeelten van het elektronisch patiëntendossier van uw eigen patiënten. Onder bepaalde omstandigheden kan dat ook bij gegevens van andere patiënten.

OCE Nijmegen en STIELO

OCE Nijmegen en STIELO zijn ketenpartners die samen met huisartsen en professionals hoogwaardige eerstelijns zorg organiseren aan de chronisch zieke patiënten in de regio. Bijvoorbeeld patiënten met diabetes, COPD en CVRM (cardiovasculair risicomanagement), psychische problemen of ouderen. OCE is onderdeel van NEO. 

CWZ heeft met zowel OCE Nijmegen als STIELO vaste afspraken over de inhoud, kwaliteit en financiering van deze zorgprogramma’s. Daarnaast verzorgen wij het oproepen van uw patiënten voor fundus-, diabetes- of CVRM-onderzoek.