ERG, Elektro-retinogram

ERG staat voor elektro-retinogram, een onderzoek van de elektrische activiteit van uw netvlies (de retina).

Met een ERG wordt geprobeerd de oorzaak van uw klachten te vinden.

Hoe verloopt een ERG?

  • Bij het onderzoek plakt de laborant elektroden (kleine metalen plaatjes) naast de oren.
  • Deze elektroden zijn door draden verbonden met een apparaat dat de elektrische activiteit van het oog meet.
  • Uw ogen worden gedruppeld met een vloeistof die de pupil verwijdt en de ogen verdoofd.
  • Vervolgens worden er contactlensjes op het oog aangebracht.
  • Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank en wordt er een apparaat voor uw gezicht geplaatst. Dit apparaat bestaat uit een donkere bol.
  • U wordt vervolgens gevraagd in de bol te kijken.
  • Na 20 minuten in het donker te hebben gezeten, begint het feitelijke onderzoek pas.
  • Hierna wordt zowel in het donker als in het licht onderzocht hoe de ogen reageren op lichtflitsen van verschillende sterkte. Tijdens het flitsen wordt u gevraagd recht in het flitslicht te kijken en uw hoofd stil te houden.
  • De laborant, die het onderzoek uitvoert, bevindt zich in dezelfde ruimte. Als het nodig is kunt u met de laborant spreken.

Uitslag
De klinisch neurofysioloog beoordeelt de geregistreerde gegevens. Hij stuurt het resultaat door naar uw behandelend arts. De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen van uw specialist bij uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek of bij een telefonisch consult.

Hoe bereidt u zich voor op een ERG?

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Na een ERG ziet u kortdurend wazig, waardoor u niet zelfstandig kunt deelnemen aan het verkeer. Het is daarom verstandig vooraf te regelen dat iemand u begeleidt naar huis. Na het onderzoek zijn uw ogen door de verwijde pupillen overgevoelig voor licht. U kunt door het dragen van een zonnebril dit effect verminderen.

Enige uren na het onderzoek herstellen uw ogen zich vanzelf weer zoals te voren. Omdat het gevoel van het hoornvlies tot twee uur na afloop van het onderzoek nog niet normaal is, mag u niet in de ogen wrijven. Hiermee voorkomt u irritatie of lichte beschadigingen van het hoornvlies.

Waar vindt een ERG plaats?

Het maken van de ERG vindt plaats op de afdeling klinische neurofysiologie.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.