Klinische neurofysiologie

Klinische neurofysiologie is de onderzoeksafdeling van de afdeling neurologie.

Hier gebeuren onderzoeken naar de werking van hersenen, ruggenmerg, zenuwen, spieren en zintuigen.

Ook kan de afdeling de doorstroming van de bloedvaten naar en in de hersenen meten. Verder doet de afdeling onderzoeken naar de werking van de zintuigen (oog, oor, evenwichtsorgaan).

Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 83 35
maandag - vrijdag
8.30 - 16.30 uur
neurologie C05

Afspraken

Afspraak maken
De behandelend arts vraagt het onderzoek aan en geeft u er mondelinge informatie over. De afspraak wordt voor u gemaakt en ook een afspraak voor de uitslag. Vaak krijgt u een folder mee of deze krijgt u toegestuurd met de oproep voor de afspraak. We proberen de afspraken zoveel mogelijk te combineren. Dat hoeft u onnodig vaak naar CWZ te komen.

Gang van zaken

  • Neem uw afspraakbrief en registratiekaart mee.
  • Meldt u bij de balie op de afdeling.
  • Neem plaats in de wachtkamer.
  • Een laborant roept u op voor het onderzoek.
  •  Meestal doet de laborant het onderzoek. Sommige onderzoeken zoals EMG doet de klinisch neurofysioloog of arts-assistent neurologie.
  • De klinisch neurofysioloog beoordeelt het verslag met de onderzoeksresultaten.

Uitslag van het onderzoek

U krijgt de uitslag te horen van de dokter die het onderzoek heeft aangevraagd. Dit zal zijn bij uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek of via een telefonisch consult.

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.