EOG, Elektro-oculogram

EOG staat voor elektro-oculogram. Met een EOG wordt de elektrische activiteit van uw netvlies (de retina) onderzocht.

Met een EOG wordt geprobeerd de oorzaak van uw klachten te vinden.

Hoe verloopt een EOG?

  • Bij het onderzoek plakt de laborant elektroden (kleine metalen plaatjes) op de huid rond uw ogen. Deze elektroden zijn aangesloten aan een apparaat dat de elektrische activiteit van uw oog meet.
  • Tijdens het onderzoek ligt u op en onderzoeksbank en wordt het apparaat voor uw gezicht geplaatst. Dit bestaat uit een wit verlichte bol.
  • Uw ogen worden gedruppeld met een vloeistof die de pupil verwijdt.
  • De laborant vraagt u om in de bol te kijken naar kleine rode lampjes, die links en rechts in de bol zijn aangebracht. De lampjes gaan om de beurt aan en uit.
  • U houdt uw hoofd stil en de ogen houdt u open.
  • Het onderzoek wordt zowel in het licht als in het donker gedaan.
  • De laborant die het onderzoek doet, is in dezelfde ruimte. U kunt met de laborant praten, als dat nodig is.

Een EOG duurt ongeveer 60 minuten.

Uitslag
De geregistreerde gegevens worden beoordeeld door de klinisch neurofysioloog en het resultaat wordt doorgestuurd naar uw behandelend arts. De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen van uw specialist bij uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek of bij een telefonisch consult. 

Hoe bereidt u zich voor op een EOG?

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Na een EOG ziet u kortdurend wazig, waardoor u niet zelfstandig kunt deelnemen aan het verkeer. Het is daarom verstandig vooraf te regelen dat iemand u begeleidt naar huis. Na het onderzoek zijn uw ogen door de verwijde pupillen overgevoelig voor licht. U kunt door het dragen van een zonnebril dit effect verminderen.

Waar vindt een EOG plaats?

Een EOG vindt plaats op de afdeling klinische neurofysiologie.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.