Bloeddrukmeting 30 minuten

Bij een 30-minuten bloeddrukmeting meten we 30 minuten lang om de 3 minuten uw bloeddruk.

Dit geeft een betrouwbaarder beeld dan de korte meting in de spreekkamer van de arts.

Bloeddruk is de druk in de bloedvaten die ontstaat doordat het hart het bloed rondpompt. Bloeddrukwaarden kunnen sterk wisselen. 

Toon meer

Hoe verloopt een 30-minuten bloeddrukmeting?

  • Tijdens het meten zit u op een stoel.
  • Uw benen moeten naast elkaar staan, dus niet over elkaar. Als uw voeten de grond niet raken krijgt u een voetenbankje.
  • Uw onderarm steunt op een tafel of de leuning van de stoel. Meestal meten we de bloeddruk aan de rechterarm, maar het kan zijn dat er een reden is om de andere arm te meten. Bijvoorbeeld in bij een shunt, borstamputatie of bloeddrukverschil in linker- en rechterarm.
  • Een bloeddrukmeting kan verstoord worden door een volle blaas, koffie, roken, praten, kou, pijn, onrust, angst, stress of inspanning. Daarom meten we de bloeddruk in een rustige kamer waarbij u niet gestoord wordt.

Waar vindt een 30-minuten bloeddrukmeting plaats?

Een 30-minuten bloeddrukmeting wordt gedaan op de polikliniek interne geneeskunde.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.