Xolair therapie

Dit is een medicijn voor de behandeling van ernstig allergisch astma.

Xolair (Omalizumab) wordt ook wel Anti-IgE genoemd. Het doel van Xolair therapie is om de klachten van astma beter onder controle te krijgen. En om de hoeveelheid medicijnen, die dagelijks gebruikt worden, iets te kunnen verlagen.

Om in aanmerking te komen voor een behandeling met anti-IgE, moet er sprake zijn van een ernstig en instabiel allergisch astma. Als er ondanks maximale therapie toch nog veel astmaklachten zijn, kan de patiënt in aanmerking komen voor therapie.

Hoe werkt de therapie?
De symptomen van allergisch astma, zijn vaak mede veroorzaakt door allergie. Als je allergisch bent voor bijvoorbeeld graspollen, maakt het lichaam allergisch antistoffen tegen die graspollen. Die allergische antistoffen heten IgE. IgE kan zich binden aan allergische ontstekingscellen in ons bloed. Door deze binding worden deze ontstekingscellen geactiveerd en knallen ze uit elkaar. De stofjes die dan vrijkomen in het bloed veroorzaken de allergische symptomen zoals een snotneus, jeuk, tranende ogen, slijmvorming en benauwdheid.

Het medicijn Xolair (omalizumab) bindt zich aan IgE. Door dit middel toe te dienen aan allergische patiënten, wordt al het IgE dus weggenomen. Het IgE is daardoor niet meer in staat om zich aan cellen te binden en deze te activeren. Hierdoor wordt de gevoeligheid voor de allergische prikkels verminderd, en zullen ook de klachten verminderen.

Toon meer

Hoe verloopt de Xolair therapie?

Xolair wordt toegediend met een onderhuidse injectie. De dosis die u krijgt wordt bepaald door de hoeveelheid IgE die in uw bloed aanwezig is samen met uw lichaamsgewicht. De injectie wordt 1 keer per 2 weken of 1 keer per 4 weken gegeven. Soms zijn meerdere injecties per keer nodig. U bent ongeveer anderhalf uur aanwezig in het ziekenhuis. Na een behandeling van 16 weken bespreekt u samen met uw longarts of de behandeling het juiste resultaat oplevert.

  • Als er geen effect is van de behandeling (bij ongeveer 35% van de patiënten) wordt de behandeling weer gestopt.
  • Als de anti IgE behandeling wel een goed resultaat heeft (bij ongeveer 65% van de patiënten), zal de behandeling in ieder geval gedurende 5 jaar worden voortgezet.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.