Postoperatieve pijnbestrijding

De patiënt krijgt na een operatie een infuus, pillen of tabletten tegen de pijn.

Er zijn verschillende mogelijkheden.

Hoe verloopt post-operatieve pijnbestrijding?

Welke mogelijkheden zijn er?

  • U krijgt tabletten of zetpillen.
  • Bij grotere operaties is het vaak nodig om pijnstillende medicatie via het infuus toe te dienen. De verpleegkundige dient deze medicatie toe. Het gaat dan meestal om morfine.
  • Soms krijgt u een pompje met medicatie dat u zelf kunt bedienen. Dit heet een PCA-pomp.
  • Bij bepaalde operaties krijgt u vooraf een epidurale ruggenprik. Dan krijgt u via een slangetje in de rug pijnstilling toegediend door middel van een pomp.

PCA-pomp
PCA betekent letterlijk: Patiënt Controlled Analgesia. Met andere woorden: u heeft de pijnbehandeling voor een groot gedeelte in eigen beheer, aangezien u de pijn voelt en het beste kunt beoordelen of er pijnstilling gewenst is.
De eerste keer dat u op de uitslaapkamer pijn heeft of deze voelt opkomen, waarschuwt u de verpleegkundige. Deze zal u een voorgeschreven hoeveelheid geneesmiddel geven via het infuus. De verpleegkundige gaat hiermee door totdat u vindt dat de pijn acceptabel is. Dan wordt de PCA-pomp aangesloten op het infuus en krijgt u de bedieningsknop, die met de pomp verbonden is, in de hand. Zodra u de pijn weer voelt opkomen, drukt u op de knop. U krijgt dan een dosis van het geneesmiddel toegediend, waarna de pijn binnen enkele minuten af zal nemen. Dit kunt u net zo lang blijven herhalen als nodig is. U gaat pas terug naar de verpleegafdeling als de pijn op een voor u acceptabel niveau is en als de pomp naar tevredenheid functioneert.
De arts bepaalt de pompinstelling voor u. U kunt dus nooit teveel van het geneesmiddel toegediend krijgen.

Waar vindt postoperatieve pijnbestrijding plaats?

De behandeling van postoperatieve pijn begint eigenlijk al gedurende de operatie. De anesthesioloog geeft u al tijdens de operatie pijnstilling via het infuus. Na de operatie wordt op de uitslaapkamer beoordeeld of de pijn voldoende onder controle is. Als u nog pijn heeft wordt de pijnmedicatie aangepast of krijgt u extra medicatie.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.