Injectie in het oog

Bij oogklachten kan de oogarts een injectie met een medicijn in uw oog adviseren.

Er kunnen verschillende medicijnen geinjecteerd worden, zoals verschillende vaatgroeiremmers of ontstekingsremmers. Vaak plannen we een serie van 3 injecties, waarna we het effect van de injecties controleren op de polikliniek.

Wanneer een injectie in het oog?

Voorbeelden hiervan zijn:

Toon meer

Waar vindt de injectie in het oog plaats?

U krijgt de injectie op de operatiekamer in de oogkliniek. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.