Oogontsteking

Uw oog is ontstoken.

Er zijn veel vormen van oogontstekingen. Sommige ontstekingen zijn oppervlakkig (conjunctivitis of keratitis), andere wat dieper (uveitis) in het oog.

Een oogontsteking kan ontstaan door een infectie met een virus, een bacterie of een parasiet. Met name mensen die contactlenzen dragen, hebben hierop een grotere kans. Maar een oogontsteking kan ook spontaan ontstaan. Dan maakt het oog een ontstekingsreactie aan zonder dat er een ‘indringer’ in het oog komt.
Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen om te achterhalen waardoor een oog ontstoken is. Dit kan door een kweek of bloedonderzoek. In ongeveer de helft van de gevallen wordt er geen oorzaak voor de ontsteking gevonden.

Toon meer

Klachten / symptomen van een oogontsteking

De klachten van oogontstekingen zijn velerlei:

  • roodheid
  • pijn
  • wazig zien
  • gevoelig voor licht
  • vlekjes in beeld
  • soms flitsen.

Waarom naar CWZ met een oogontsteking?

De oogarts kan bepalen om wat voor een soort ontsteking het gaat, of er aanvullend onderzoek nodig is en hoe de ontsteking te behandelen. Hoe sneller een ontsteking behandeld wordt, hoe kleiner de kans op permanente schade aan het oog.