Hartrevalidatie

Het merendeel van de patiënten met een hartaandoening komt in aanmerking voor hartrevalidatie.

Het doel van de revalidatie is om fysiek, mentaal en sociaal zo snel mogelijk weer in balans te zijn na een opname met hartklachten. Ook preventie is een doel. Dat betekent vooral veranderingen in leefstijl om daardoor heropname met hartklachten te voorkomen.

Ondersteuning door fysiotherapie en bewegen wil dat u:

  • snel actief gaat bewegen
  • weinig lichamelijke conditie verliest
  • zo snel mogelijk naar huis kunt
  • samen met ons onderzoekt welke lichamelijke inspanning mogelijk is
  • gestimuleerd wordt tot een actieve levensstijl.

Wanneer komt u in aanmerking voor hartrevalidatie?
De huisarts of specialist kan u aanmelden voor hartrevalidatie:

Toon meer

Hoe verloopt het hartrevalidatie-programma?

De revalidatie start tijdens opname in het ziekenhuis. Eenmaal thuis komen veel patiënten terug voor poliklinische hartrevalidatie. Een revalidatie-programma duurt gemiddeld 2 tot 3 maanden.

Hoe verloopt hartrevalidatie tijdens opname?

De revalidatie tijdens de opname duurt gemiddeld 3 tot 8 dagen. Zij begint al bij de opname in het ziekenhuis. Denk aan: zelfstandig voor uzelf zorgen, enige tijd op een stoel zitten en lopen rond het bed. De activiteiten zijn afhankelijk van de hartproblemen. De cardioloog bepaalt wanneer er wordt gestart met fysiotherapie. Denk aan lopen over de afdeling of lopen naar restaurant de Binnenhof. De bewegingsvrijheid is beperkter wanneer u bewakingsapparatuur heeft. De revalidatie wordt afgesloten met een wandeling buiten en eventueel traplopen.

Hoe verloopt hartrevalidatie na ontslag uit het ziekenhuis?

  • De cardioloog meldt u aan voor poliklinisch hartrevalidatie. 
  • De hartrevalidatie verpleegkundige legt u vlak voor ontslag in een kennismakingsgesprek uit wat het hartrevalidatie-programma inhoudt. Bij ontslag krijgt u een afspraak mee. De afspraak zal binnen 1 tot 2 weken of 4 weken zijn (dit hangt van uw indicatie af). U komt dus eerst op het verpleegkundig spreekuur hartrevalidatie.
  • Bij het revalidatieprogramma zijn meerdere afdelingen betrokken. Het hartrevalidatieteam bestaat uit een cardioloog, hartrevalidatieverpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist, klinisch psycholoog en maatschappelijk werker. De hartrevalidatieverpleegkundige is uw contactpersoon en zorgt voor rapportage in het medische dossier en heeft een coördinerede rol.

Folder

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.