ICD (implanteerbare cardioverter-defibrillator)

Een ICD is een apparaat dat een einde kan maken aan een  ritmestoornis.

Dat gebeurt door middel van korte pulsjes of het geven van een shock. U krijgt een ICD als u last heeft van gevaarlijke hartritmestoornissen of als u een verhoogd risico heeft op het krijgen hiervan.

Hoe verloopt de implantatie van een ICD?

Voorbereiding
Als u poliklinisch wordt geholpen, dan wordt u gebeld door de afdeling planning. Zij bepalen met u de dag van uw implantatie. De opname vindt meestal een dag ervoor plaats. Vindt de implantatie in ochtend plaats, dan krijgt u een licht ontbijt. Als het in de middag is, krijgt u een lichte lunch. Uw medicijnen mogen met water ingenomen worden. Als de implantatie in de ochtend is, dan worden de plastabletten, Furosemide (Lasix) of Bumetanide (Burinex), na het  plaatsen van de ICD ingenomen. Het gebruik van bloedverdunners wordt soms tijdelijk gestopt. Meer informatie hierover krijgt u van de afdeling planning.Het is een kort ziekenhuisbezoek van één of twee dagen.

De ingreep
De implantatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team. Dit team bestaat uit een cardioloog en/of verpleegkundig specialist en hartkatheterisatie verpleegkundigen. 

Naar huis
Na de implantatie mag u de dag erna naar huis. U krijgt de dag na de implantatie of dezelfde dag nog een ICD controle van de hartstimulatie specialist. Als erna de controle goed is, mag u in principe naar huis. U krijgt nog een voorlichtingsfolder mee naar huis waarrin u bijvoorbeeld over de nazorg kunt nalezen en andere zaken die belangrijk zijn.

Controle
De wondcontrole is ongeveer 10 dagen na de ingreep. De ICD controle is afhankelijk van de reden waarom u de ICD gaat krijgen. Daarna vindt de controle halfjaarlijks plaats indien u verder geen klachten heeft.

Waar vindt de implantatatie van een ICD plaats?

De implantatie vindt plaats op de katheterisatiekamer. CWZ heeft een expertisecentrum ICD.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.