Esketamine via infuus bij depressie

De behandeling met esketamine is bedoeld om depressieve klachten te verminderen. 

Deze behandeling is voor patiënten met een depressieve stoornis bij wie eerdere behandelingen niet genoeg effect hebben gehad. 

Wat houdt deze behandeling in?

Esketamine is een behandeling van depressie met medicijnen. Er zijn drie manieren om esketamine te gebruiken: oraal (via een drank), via een neusspray en via een infuus. Elke manier is een goede behandeling voor patiënten met een ernstige depressie. In CWZ wordt esketamine alleen toegediend via een infuus. U krijgt esketamine naast de medicijnen die u al gebruikt. Het doel is het effect van deze medicijnen te vergroten.

Of u in aanmerking komt voor deze behandeling bespreekt u met uw behandelaar.

Hoe verloopt een behandeling met esketamine?

  • U meldt zich op de Medische Psychiatrische Unit (MPU) op de aangegeven tijd.
  • U heeft een afspraak met een verpleegkundige en een arts of een physician assistant.
  • Voor de behandeling meten we uw bloeddruk, hartslag en saturatie (zuurstofgehalte in het bloed).
  • De verpleegkundige brengt het infuus aan in uw arm. Daarna krijgt u een lage dosering esketamine via het infuus.
  • De behandeling duurt ongeveer 1,5 tot 3 uur.
  • Tijdens de behandeling ligt u in bed of zit u in een comfortabele stoel.
  • Na de behandeling meten we opnieuw uw bloeddruk, hartslag en saturatie.
  • Voor en na de behandeling heeft u een gesprek met uw behandelaar.

Waar vindt de behandeling met esketamine plaats?

De behandeling vindt plaats op de Medische Psychiatrische Unit (MPU) op de hoofdlocatie van CWZ.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.