Parkinson, ziekte van

De ziekte van Parkinson is een aandoening waarbij zenuwcellen versneld afsterven in een bepaald hersengebied. 

Dit gebied heet de substantia nigra, oftewel de zwarte kern. Deze zenuwcellen (neuronen) produceren de chemische stof dopamine. Wanneer een bepaald percentage neuronen is afgestorven, ontstaan klachten en symptomen door een tekort aan dopamine.

Klachten / symptomen ziekte van Parkinson

Er kunnen veel verschillende klachten en verschijnselen ontstaan. 

Kernsymptomen
De diagnose van de ziekte van Parkinson is een klinische diagnose. Dit betekent dat de neuroloog ziekte van Parkinson vermoedt door goed te vragen naar de klachten en door lichamelijk onderzoek. Hierbij is het van belang dat minstens 2 van de 4 kernsymptomen aanwezig zijn (in elk geval  bradykinesie of tremor):

  • Tremor (trillen).
  • Bradykinesie (traagheid van bewegen).
  • Rigiditeit (stijfheid).
  • Houdingsinstabiliteit.

Andere symptomen
Een aantal ondersteunende kenmerken maken de diagnose meer waarschijnlijk.

  • Een asymmetrisch beeld. Dit betekent dat de klachten maar aan één kant van het lichaam aanwezig zijn. Of aan één kant duidelijk veel erger dan aan de andere kant.
  • U moet een duidelijke verbetering van uw klachten ervaren na inname van dopamine-vervangende medicatie.
  • U moet geen symptomen hebben die passen bij een vorm van ‘atypisch parkinsonisme’.

Atypisch parkinsonisme
Dit is een verzamelnaam voor een grote groep aandoeningen waarbij u last kunt hebben van de kenmerken van de ziekte van Parkinson plus diverse andere verschijnselen. Voorbeelden van ziektes uit deze groep zijn Multiple Systeem Atrofie (MSA) of Progressieve Supranucleaire Palsy (PSP).

Het onderscheid tussen Parkinson en atypisch parkinsonisme is belangrijk. Bij atypisch parkinsonisme gaat uw gezondheid in de regel sneller achteruit. U reageert minder goed of zelfs niet op de Parkinsonmedicatie. En u kunt specifieke complicaties krijgen die niet voorkomen bij de ziekte van Parkinson. Met aanvullend onderzoek kunnen we het onderscheid soms beter maken. 

Waarom met de ziekte van Parkinson naar CWZ?

Het heeft een enorme impact wanneer u en uw naasten horen van de arts dat u Parkinson heeft. In CWZ is een verpleegkundige gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten met de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Als de ziekte erger wordt, kan het zijn dat u meer vragen heeft. Wij bieden u uitleg, ondersteuning en begeleiding. 

Meer over de ziekte van Parkinson

  • Zorg voor Parkinson is een samenwerking tussen ziekenhuizen en zorgverleners in uw regio. Samen willen wij ervoor zorgen dat mensen met Parkinson en hun naasten de beste zorg en begeleiding krijgen. CWZ is hierbij aangesloten.
  • De Parkinson Vereniging helpt bij de ziekte van Parkinson en geeft informatie over de ziekte. 
  • ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van Parkinsonpatiënten.