Ondersteuning en nazorg bij kanker

Tijdens de behandeling en bij psychosociale problematiek gerelateerd aan kanker kunt u terecht bij uw de behandelend medisch en verpleegkundig specialist en worden verwezen naar de medisch maatschappelijk werker, psycholoog of psychiaters werkzaam binnen CWZ.

Vragenlijst lastmeter

Om uw problemen tijdig te kunnen signaleren vragen wij u geregeld een lijst in te vullen, de zogenaamde Lastmeter. De Lastmeter is bedoeld om een indruk te krijgen hoe het met u gaat. Met uw antwoorden kunnen wij onze zorg beter aanpassen aan uw eventuele wensen en behoeften.

Ondersteuning en nazorg ook dicht bij huis

Goede ondersteunende zorg tijdens en na de behandeling is een belangrijk onderdeel van de oncologische zorg en van invloed op de kwaliteit van leven. U kunt intern worden doorverwezen, maar ook terecht bij erkende zorgprofessionals in praktijken bij u in de buurt. Deze ( 1e lijns) zorgverleners hebben expertise op het terrein van oncologische zorg en begeleiding. De professionals “thuis” en de  professionals werkzaam in het ziekenhuis, stemmen de zorg op elkaar af en zijn op de hoogte van elkaars werkwijze en kwaliteit van zorg. Gezamenlijk vormt men een Oncologisch Netwerk dat per regio is georganiseerd. In deze netwerken zitten onder andere fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, psychologen en andere gespecialiseerde paramedische en psychosociale zorgverleners. Door samenwerking in het netwerk zijn de zorgverleners op de hoogte van elkaars werkwijze en wordt de zorg op elkaar afgestemd.

Rondom CWZ zijn de volgende regionale netwerken actief. De netwerken hebben een website waardoor patiënten en zorgverleners zien waar de 1e lijns zorgverleners werkzaam zijn en welke zorg (dicht bij huis) wordt verleend.

  • ONZG: een netwerkdat zich uitstrekt van Zuid-Gelderland, via Land van Cuijk maar de Kop van Noord-Limburg.
  • ONMG: een netwerk dat zich uitstrekt van Nijmegen Noord tot de regio Arnhem en omgeving.

Folder