Ondersteuning bij kanker

Folders

Psychosociale hulpverlening

Na de diagnose kanker komt er veel op u af. Het is een emotionele tijd. Na de eerste schok, herstellen veel mensen zich, vaak met steun uit hun omgeving. Toch blijft een aanzienlijk deel van de mensen problemen houden op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch of spiritueel gebied. Het signaleren van deze problemen is een belangrijke eerste stap in het geven van goede zorg.
In CWZ besteden we daarom naast de medische zorg ook aandacht aan psychosociale hulpverlening.

Vragenlijst lastmeter

Om uw problemen tijdig te kunnen signaleren vragen wij u geregeld een lijst in te vullen, de zogenaamde Lastmeter. De Lastmeter is bedoeld om een indruk te krijgen hoe het met u gaat. Met uw antwoorden kunnen wij onze zorg beter aanpassen aan uw eventuele wensen en behoeften.