Fysiotherapie

Fysiotherapie richt zich vooral op het bewegen en helpt om het bewegend functioneren te verbeteren.

Wie zijn we?
In CWZ werken circa 33 fysiotherapeuten. De fysiotherapeuten behandelen klinische en poliklinische patiënten. Klinisch betekent dat u bent opgenomen in het ziekenhuis. Poliklinisch betekent dat u van buiten het ziekenhuis voor behandeling naar de afdeling fysiotherapie komt.

Wat doen we?
Wij helpen klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat te verminderen of weg te nemen. De artsen in CWZ schakelen ons in voor verschillen zaken:

 • herstellen van bewegingsfuncties
 • versterken en ontspannen van spieren
 • verminderen van pijn
 • ondersteunen van genezing
 • zorgen voor een goede balans tussen belasting en belastbaarheid
 • trainen van normale bewegingen en handelingen die in het dagelijks leven nodig zijn. 
Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 84 80
maandag - vrijdag
8.00 - 16.30 uur

Klinische fysiotherapie (behandeling tijdens opname)

 • Tijdens opname in het ziekenhuis worden sommige patiënten verwezen naar onze afdeling. Dit gebeurt door een arts van CWZ. De fysiotherapeut bespreekt samen met u en de behandelaar welke doelen er zijn.
 • Wij streven er naar dat u tijdens uw ziekenhuisopname zo actief mogelijk blijft en dat kracht- en conditieverlies voorkomen wordt. Ook streven wij er naar om u zo zelfstandig mogelijk te laten bewegen. Wij ondersteunen hierin waar nodig.
 • De behandeling door een fysiotherapeut helpt om sneller naar huis te gaan of naar een plek om te revalideren.

Poliklinische fysiotherapie

Poliklinieken / teams
Op de polikliniek fysiotherapie werken fysiotherapeuten in verschillende specialisaties. U kunt bij ons terecht met een verwijzing via een arts voor de onderstaande behandelingen.

Poliklinische revalidatie behandeling (PRB)
Binnen PRB zien wij patiënten met diverse neurologische aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan een CVA of MS. Bij de eerste afspraak starten we met een intakegesprek. Daarna wordt een onderzoek afgenomen. Vervolgens stellen wij samen met u een behandelplan op dat gericht is op uw hulpvraag en doelen. Dit kan bijvoorbeeld zijn om: de arm/handfunctie te verbeteren, het lopen makkelijker te maken of te verbeteren, de kracht en conditie te verbeteren of tips en adviezen om energie te besparen. Mogelijk krijgt u na afronding van dit PRB-traject nog een verwijzing voor het vervolgen van verdere 1e lijns fysiotherapie. 
 
Loopanalyse (is een onderdeel van de PRB)
Op verwijzing van de revalidatiearts kan gekozen worden voor een loopanalyse. Hiervoor zal een afspraak gepland worden bij een van onze gespecialiseerde fysiotherapeuten. Tijdens deze afspraak zal de fysiotherapeut uitgebreid kijken naar onder andere de kracht en de bewegelijkheid van de verschillende gewrichten van de benen. Daarnaast wordt het lopen op video opgenomen voor een nauwkeurige analyse. Na de analyse krijgt u een passend advies om u verder te helpen.

Handencentrum
Bij de afdeling handentherapie van CWZ vindt de poliklinische revalidatie behandeling plaats die gericht is op klachten en/of letsel aan vingers, duim, hand en pols. Dit kan zijn door bijvoorbeeld een trauma, peesontstekingen of artrose. Bij behandeling aan handletsel kunt u denken aan bijvoorbeeld oefentherapie en/of spalktherapie.  De revalidatie vindt plaats in een multidisciplinair team dat bestaat uit handfysiotherapie en handergotherapie. Dit gebeurt na een verwijzing van de revalidatie arts of de plastische chirurg. Naast fysiotherapie en ergotherapie helpt ook maatschappelijk werk en psychologie. Dat is afhankelijk van wat de patiënt nodig heeft. 
 
Hartrevalidatie
De fysiotherapeutische behandeling binnen de poliklinische hartrevalidatie is voor patiënten met een doorverwijzing van de cardioloog. Samen met andere patiënten maakt u een begin met het opbouwen van de conditie. Ook gaat u werken aan het terugkrijgen van vertrouwen in het lichaam en u gaat oefenen met grensherkenning. De hulpvraag van de patiënt is hierin leidend. Ook is het mogelijk om aan oefeningen voor ontspanning en lichaamsbewustwording deel te nemen. Op de pagina hartrevalidatie vindt u meer informatie over deze behandeling.
 
Hartfalenrevalidatie
Deelname aan hartfalenrevalidatie gaat via de hartfalenpolikliniek en sportarts. Na een verwijzing kan u deelnemen aan de revalidatie. Het gaat om de volgende onderwerpen: leren omgaan met grenzen, balans in energieverdeling gedurende de dag, vertrouwen terugkrijgen in het lichaam en conditieverbetering. Afhankelijk van uw hulpvraag passen wij het programma aan u aan. 
 
Screening geriatrie fysiotherapeut bij valanalyse
Heeft u door de geriater een verwijzing naar de geriatrie fysiotherapeut binnen CWZ? Dan kunt u eenmalig op de polikliniek fysiotherapie terecht voor een uitgebreide screening van uw mobiliteit. De geriatrie fysiotherapeut is gespecialiseerd in de complexe problematiek bij de ouder wordende mens. Samen met u kijkt de fysiotherapeut naar wat u kunt doen om vallen te voorkomen en/of om te bewegen. Ook kijkt de fysiotherapeut met u naar passende adviezen voor een eventueel vervolgtraject. 
 
Pre-operatieve screening en behandeling bij oncologische (darm) operaties (ERAS)
Voorafgaand een buik- of longoperatie kan het ERAS programma toegepast worden. Dit programma bestaat uit een aantal zorgelementen die ervoor zorgen dat u na de operatie beter en sneller hersteld. Ademhalingsspiertraining, ademhalingstechnieken en conditieverbetering worden besproken in het poliklinisch consult.
 
Vrouwenincontinentie team - bekkenfysiotherapie
Het vrouwenincontinentieteam bestaat uit urologen, gynaecologen, bekkenfysiotherapeuten en verpleegkundig specialisten. Bij dit team kunt u kunt u terecht met klachten van ongewild urineverlies. De huisarts of een CWZ-arts kan u doorverwijzen naar de polikliniek. Het vrouwenincontinentie team bekijkt uw probleem vanuit verschillende invalshoeken. U komt twee keer naar het ziekenhuis. De eerste afspraak is met de verpleegkundige en daarna volgen direct de eerste onderzoeken. Tijdens een tweede bezoek krijgt u nog meer onderzoeken. Diezelfde dag krijgt u de uitslag en een behandelvoorstel van de arts.
 
Screening en diagnostiek voor pijnpoli, met mogelijkheid tot TENS
Heeft u een doorverwijziing van de pijnpolikliniek voor een beoordeling en behandeling door de manueel fysiotherapeut? U kunt dan het volgende verwachten: het consult bestaat uit een uitgebreid vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. Hierna volgt een uitleg over de resultaten daarvan. Afhankelijk van de resultaten krijgt u een advies of een behandeling. Soms is dat voldoende. Of er wordt in overleg een vervolgafspraak gemaakt. 
 
Nazorgpoli IC
Bent u opgenomen geweest op de afdeling intensive care (IC) van CWZ? In deze periode is er veel gebeurd. Een opname op de IC kan meerdere en langdurige klachten geven als gevolg van de aandoening of de intensieve behandeling. Dit kunnen lichamelijke klachten zijn. Zoals spierzwakte, verminderde eetlust of gewichtsverlies. Of psychische klachten, zoals angst en slecht slapen. Ook kunnen er cognitieve klachten ontstaan. Denk hierbij aan vergeetachtigheid en concentratieproblemen. 

Het nazorgtraject wordt gestart bij patiënten die drie dagen of langer op de IC hebben gelegen. De nazorgpoli IC helpt u bij de verwerking van uw opname, brengt lichamelijk en/of psychische klachten in kaart en geeft hierover advies. Uw ervaringen gebruiken we om de kwaliteit op onze afdeling te verbeteren.

De fysiotherapeut neemt op de nazorgpoli een specifieke test af om te kijken op welk gebied van het lichamelijke functioneren er nog beperkingen zijn. Denk hierbij aan uithoudingsvermogen, spierkracht van armen en benen en spierkracht van de inademspieren. Aan de hand van de uitslagen van deze tests, kan de fysiotherapeut van CWZ een gericht behandeladvies formuleren voor de fysiotherapeut in de eerste lijn. Dat doen we zodat uw verdere revalidatie zo goed mogelijk kan verlopen.   

SOLK expertisecentrum (in oprichting)
De SOLK-dagbehandeling bestaat uit een revalidatietraject van drie tot zes maanden. Het is een multidisciplinaire psychosomatische behandeling waarbij de fysiotherapeut de onderdelen 'bewust bewegen' en 'sport en spel' verzorgt. Dat is voor de patiëntengroep van ernstige tot zeer ernstige SOLK.  Een doorverwijzing naar de SOLK-dagbehandeling gaat via de huisarts of CWZ-arts. 

Gang van zaken op de polikliniek

 • U heeft een verwijzing van een ziekenhuisarts nodig voor de polikliniek fysiotherapie.
 • Heeft u geen registratiekaart? Ga naar Meldpunt 4B om een registratiekaart te laten maken.
 • Heeft u een afspraak? Meld u aan bij Meldpunt 4B met uw legitimatiebewijs bij een meldzuil of bij een medewerker van het Meldpunt.
 • Daarna gaat u naar Meldpunt 1B, hierna wordt u doorverwezen naar afdeling C18.
 • Op afdeling C18 kunt u plaats nemen in de wachtkamer.
 • De fysiotherapeut roept u op als u aan de beurt bent en brengt u naar een behandelkamer.

Praktische informatie

Maatregelen corona

Houd u aan de corona-maatregelen van CWZ om besmetting te voorkomen.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs voor identificatie, CWZ-registratiekaart, actueel medicijnoverzicht (AMO), zorgpas.

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.