Poliklinische fysiotherapie

Op de polikliniek fysiotherapie werken fysiotherapeuten in verschillende specialisaties. U kunt bij ons terecht met een verwijzing via een arts voor de onderstaande behandelingen.

Poliklinische revalidatie behandeling (PRB)

Binnen PRB zien wij patiënten met diverse neurologische aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan een CVA of MS. Bij de eerste afspraak starten we met een intakegesprek. Daarna wordt een onderzoek afgenomen. Vervolgens stellen wij samen met u een behandelplan op dat gericht is op uw hulpvraag en doelen. Dit kan bijvoorbeeld zijn om: de arm/handfunctie te verbeteren, het lopen makkelijker te maken of te verbeteren, de kracht en conditie te verbeteren of tips en adviezen om energie te besparen. Mogelijk krijgt u na afronding van dit PRB-traject nog een verwijzing voor het vervolgen van verdere 1e lijns fysiotherapie. 

Loopanalyse (onderdeel van PRB)

Op verwijzing van de revalidatiearts kan gekozen worden voor een loopanalyse. Hiervoor zal een afspraak gepland worden bij een van onze gespecialiseerde fysiotherapeuten. Tijdens deze afspraak zal de fysiotherapeut uitgebreid kijken naar onder andere de kracht en de bewegelijkheid van de verschillende gewrichten van de benen. Daarnaast wordt het lopen op video opgenomen voor een nauwkeurige analyse. Na de analyse krijgt u een passend advies om u verder te helpen.

Handencentrum

Bij de afdeling handentherapie van CWZ vindt de poliklinische revalidatie behandeling plaats die gericht is op klachten en/of letsel aan vingers, duim, hand en pols. Dit kan zijn door bijvoorbeeld een trauma, peesontstekingen, reumatoïde artritis/reumachirurgie of artrose. Bij behandeling aan handletsels kunt u denken aan bijvoorbeeld oefentherapie en/of spalktherapie en wordt gekeken naar het functioneren tijdens dagelijkse activiteiten. De revalidatie vindt plaats in een multidisciplinair handenteam dat bestaat uit handfysiotherapie en handergotherapie. Dit gebeurt na een verwijzing van de revalidatie arts of de plastisch chirurg. Naast fysiotherapie en ergotherapie helpt ook maatschappelijk werk en psychologie. Dat is afhankelijk van wat de patiënt nodig heeft. 

Hartrevalidatie

De fysiotherapeutische behandeling binnen de poliklinische hartrevalidatie is voor patiënten met een doorverwijzing van de cardioloog. Samen met andere patiënten maakt u een begin met het opbouwen van de conditie. Ook gaat u werken aan het terugkrijgen van vertrouwen in het lichaam en u gaat oefenen met grensherkenning. De hulpvraag van de patiënt is hierin leidend. Ook is het mogelijk om aan oefeningen voor ontspanning en lichaamsbewustwording deel te nemen. Op de pagina hartrevalidatie vindt u meer informatie over deze behandeling.

Hartfalenrevalidatie

Deelname aan hartfalenrevalidatie gaat via de hartfalenpolikliniek en sportarts. Na een verwijzing kan u deelnemen aan de revalidatie. Het gaat om de volgende onderwerpen: leren omgaan met grenzen, balans in energieverdeling gedurende de dag, vertrouwen terugkrijgen in het lichaam en conditieverbetering. Afhankelijk van uw hulpvraag passen wij het programma aan u aan. 

Screening geriatrie fysiotherapeut bij valanalyse

Heeft u door de geriater een verwijzing naar de geriatrie fysiotherapeut binnen CWZ? Dan kunt u eenmalig op de polikliniek fysiotherapie terecht voor een uitgebreide screening van uw mobiliteit. De geriatrie fysiotherapeut is gespecialiseerd in de complexe problematiek bij de ouder wordende mens. Samen met u kijkt de fysiotherapeut naar wat u kunt doen om vallen te voorkomen en/of om te bewegen. Ook kijkt de fysiotherapeut met u naar passende adviezen voor een eventueel vervolgtraject. 

Pre-operatieve screening en behandeling bij oncologische (darm) operaties (ERAS)

Voorafgaand aan een buik- of longoperatie kan het ERAS (Enhanced Recovery after Surgery) programma toegepast worden. Dit programma bestaat uit een aantal zorgelementen die ervoor zorgen dat u na de operatie beter en sneller hersteld. Ademhalingsspiertraining, ademhalingstechnieken en conditieverbetering worden besproken in het poliklinisch consult.

Vrouwenincontinentie team - bekkenfysiotherapie

Het vrouwenincontinentieteam bestaat uit urologen, gynaecologen, bekkenfysiotherapeuten en verpleegkundig specialisten. Bij dit team kunt u kunt u terecht met klachten van ongewild urineverlies. De huisarts of een CWZ-arts kan u doorverwijzen naar de polikliniek. Het vrouwenincontinentie team bekijkt uw probleem vanuit verschillende invalshoeken. U komt twee keer naar het ziekenhuis. De eerste afspraak is met de verpleegkundige en daarna volgen direct de eerste onderzoeken. Tijdens een tweede bezoek krijgt u nog meer onderzoeken. Diezelfde dag krijgt u de uitslag en een behandelvoorstel van de arts.

Screening en diagnostiek voor pijnpoli

Heeft u een doorverwijzing van de pijnpolikliniek voor een beoordeling en behandeling door de manueel fysiotherapeut? U kunt dan het volgende verwachten: het consult bestaat uit een uitgebreid vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. Hierna volgt een uitleg over de resultaten daarvan. Afhankelijk van de resultaten krijgt u een advies of een behandeling. Soms is dat voldoende. Of er wordt in overleg een vervolgafspraak gemaakt. 

Nazorgpoli IC

Bent u opgenomen geweest op de afdeling intensive care (IC) van CWZ? In deze periode is er veel gebeurd. Een opname op de IC kan meerdere en langdurige klachten geven als gevolg van de aandoening of de intensieve behandeling. Dit kunnen lichamelijke klachten zijn. Zoals spierzwakte, verminderde eetlust of gewichtsverlies. Of psychische klachten, zoals angst en slecht slapen. Ook kunnen er cognitieve klachten ontstaan. Denk hierbij aan vergeetachtigheid en concentratieproblemen. 

Het nazorgtraject wordt gestart bij patiënten die drie dagen of langer op de IC hebben gelegen. De nazorgpoli IC helpt u bij de verwerking van uw opname, brengt lichamelijk en/of psychische klachten in kaart en geeft hierover advies. Uw ervaringen gebruiken we om de kwaliteit op onze afdeling te verbeteren.

De fysiotherapeut neemt op de nazorgpoli een specifieke test af om te kijken op welk gebied van het lichamelijke functioneren er nog beperkingen zijn. Denk hierbij aan uithoudingsvermogen, spierkracht van armen en benen en spierkracht van de inademspieren. Aan de hand van de uitslagen van deze tests, kan de fysiotherapeut van CWZ een gericht behandeladvies formuleren voor de fysiotherapeut in de eerste lijn. Dat doen we zodat uw verdere revalidatie zo goed mogelijk kan verlopen. 

 

ALK expertisecentrum (in oprichting)

De ALK-dagbehandeling bestaat uit een revalidatietraject van drie tot zes maanden. Het is een multidisciplinaire psychosomatische behandeling waarbij de fysiotherapeut de onderdelen 'bewust bewegen' en 'sport en spel' verzorgt. Dat is voor de patiëntengroep van ernstige tot zeer ernstige ALK. Een doorverwijzing naar de ALK-dagbehandeling gaat via de huisarts of CWZ-arts.