Vergoedingen fysiotherapie

Alles over vergoedingen fysiotherapie.

Wilt u meer weten over vergoedingen en fysiotherapie, kijk dan op de website 'De fysiotherapeut'. Kijk bij ziektekosten voor overige informatie over ziektekosten, rekeningen en vergoeding van ziekenhuiszorg.

Fysiotherapie tijdens uw opname in CWZ krijgt u vergoed. Anders is het met fysiotherapie als poliklinische behandeling. Dat wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoeding is onder andere afhankelijk van uw leeftijd en soort aandoening. Veel Nederlanders hebben dan ook een aanvullende verzekering. Vaak vergoedt de aanvullende verzekering meer fysiotherapie. Of die voldoende dekking geeft, hangt af van uw polis. Sommige polissen vergoeden slechts een beperkt aantal behandelingen terwijl andere onbeperkt fysiotherapie vergoeden.

Ergotherapie en logopedie worden in CWZ volledig vergoed uit uw basisverzekering. Houd er rekening mee dat u (jaarlijks) eerst uw eigen risico moet betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

Overzicht vergoedingen

Hieronder vindt u een overzicht van de vergoedingen voor bepaalde fysiotherapeutische (poliklinische) zorg. 

Tens en manuele therapie

Voor de vergoedingen voor behandeling met tens en voor manuele therapie is het van belang te weten of uw aandoening op de zogenaamde lijst ‘chronische aandoeningen’ staat. De inhoud van deze lijst wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Op de lijst staan zowel chronische als niet-chronische aandoeningen.

Hebt u een aandoening die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ voorkomt? Dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden deze vanuit uw aanvullende verzekering voldaan voor zover verzekerd. De behandelingen die u daarna nodig heeft, worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg). Staat uw aandoening niet op de lijst van chronische aandoeningen, dan is er geen vergoeding vanuit de basisverzekering mogelijk. Informeert u bij uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor een aanvullende vergoeding.

Bekken fysiotherapie bij urine-incontinentie

Bij urine-incontinentie vergoedt uw verzekering 9 behandelingen uit de basisverzekering. Andere behandelingen worden (deels) vergoed uit de aanvullende verzekering als u deze heeft. Lees uw verzekeringspolis goed na om te kijken tot welk bedrag de zorgverzekeraar de behandelingen vergoed. Dit is belangrijk omdat de polis bijna jaarlijks verandert.

Fysiotherapie onderzoek (diagnostiek) op verwijzing geriater

Het onderzoek door de fysiotherapeut op verzoek van de geriater wordt in CWZ volledig vergoed uit uw basisverzekering. Houd er rekening mee dat u (jaarlijks) eerst uw eigen risico moet betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

Kinderfysiotherapie

Heeft u fysiotherapie nodig voor uw kind(eren), dan geldt dat per indicatie de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie worden vergoed als uw kind jonger is dan 18 jaar. Mocht uw kind daarna nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed.

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie wordt in CWZ volledig vergoed uit uw basisverzekering. Houd er rekening mee dat u (jaarlijks) eerst uw eigen risico moet betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

Poliklinische revalidatie

Poliklinische revalidatie is multidisciplinaire behandeling op verwijzing van de revalidatiearts. Dat wordt in CWZ volledig vergoed uit uw basisverzekering. Houd er rekening mee dat u (jaarlijks) eerst uw eigen risico moet betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

Handrevalidatie

  • Ergotherapie bij handrevalidatie: wordt in CWZ volledig vergoed uit uw basisverzekering. Houd er rekening mee dat u (jaarlijks) eerst uw eigen risico moet betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).
  • Fysiotherapie bij handrevalidatie: voor de vergoedingen voor fysiotherapie is het van belang te weten of uw aandoening op de zogenaamde lijst ‘chronische aandoeningen’ staat. De inhoud van deze lijst wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Op de lijst staan zowel chronische als niet-chronische aandoeningen. Hebt u een aandoening die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ voorkomt? Dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden deze vanuit uw aanvullende verzekering voldaan voor zover verzekerd. De behandelingen die u daarna nodig heeft, worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg). Staat uw aandoening niet op de lijst van chronische aandoeningen, dan is er geen vergoeding vanuit de basisverzekering mogelijk. Informeert u bij uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor een aanvullende vergoeding.