Zorgtraject darmkanker

Hier vindt u informatie over het zorgtraject darmkanker.

Wat is darmkanker

Bij darmkanker groeien er kwaadaardige gezwellen in de dikke darm. Deze ziekte wordt ook wel dikkedarmkanker of colonkanker genoemd. Voor meer informatie zie darmkanker.

Doorloop de stappen van het zorgtraject

Per stap kunt u lezen wat u te wachten staat en hoe u zich het best kunt voorbereiden.

Dit zorgtraject begint bij “vermoeden op darmkanker”.

Eerste afspraak

Uw eerste afspraak zal plaats vinden op:

Onderzoek

Afhankelijk van uw situatie zijn er de volgende onderzoeken:

 • lichamelijk onderzoek: onderzoek van het lichaam op de polikliniek
 • bloedonderzoek: voor een bloedonderzoek prikt een arts of verpleegkundige wat bloed bij u. Het bloed wordt naar het laboratorium gebracht en daar onderzocht
 • coloscopie: onderzoek van de dikke darm
 • eventueel CT-colon: scan van de dikke darm
 • eventueel CT-scan: met röntgenstralen en een computer worden afbeeldingen van uw organen, botten of weefsels gemaakt

Tweede afspraak

Uw tweede afspraak zal plaats vinden op:

Onderzoek na diagnose

Afhankelijk van uw situatie zijn er de volgende onderzoeken:

 • bloedonderzoek: voor een bloedonderzoek prikt een arts of verpleegkundige wat bloed bij u. Het bloed wordt naar het laboratorium gebracht en daar onderzocht
 • Longfoto: een röntgenfoto van uw borstkas
 • CT-scan van de buik: met röntgenstralen en een computer worden afbeeldingen van uw organen, botten of weefsels gemaakt
 • MRI-scan (bij endeldarmkanker): een foto maken van de binnenkant van het lichaam (zonder röntgenstralen)

Uitslag en behandelplan

Gesprek met chirurg of MDL-arts:

 • Zodra alle onderzoeken zijn afgerond ontvangt u (de ochtend na het multidisciplinair overleg) de datum en het tijdstip van uw afspraak met een MDL-arts of een chirurg
 • Tijdens dit gesprek krijgt u de uitslagen van de onderzoeken en het voorstel van het behandelplan
 • Het is prettig om uw partner of een ander vertrouwd persoon mee te nemen naar dit gesprek

Behandeling

 • Operatie: een chirurgische ingreep om u van uw aandoening af te helpen, uw leven gemakkelijker te maken of een diagnose te stellen.
 • Da Vinci operatie: een robot waaraan operatie-instrumenten vastzitten, waarmee hij heel nauwkeurig kan opereren.
 • Bestraling: de arts gebruikt radioactieve straling om een ziekte te genezen of te remmen.
 • Chemotherapie: de behandeling van kanker met medicijnen (cytostatica).

Nazorg

Nadat alle behandelingen zijn afgerond, krijgt u nog regelmatig een nacontrole. De controle wordt uitgevoerd door de verpleegkundig specialist en vindt plaats op de GIO-poli.

Meer informatie

Multidisciplinair overleg, MDO
Tijdens uw hele zorgtraject komen alle betrokken specialisten bijeen op een vast moment, het MDO. Het MDO wordt zeer nauwkeurig voorbereid. Tijdens het overleg worden de onderzoeksresultaten en het behandelplan besproken. Per patiënt geven de specialisten een behandeladvies. Het MDO vindt 2 keer per week plaats, zodat ook de voortgang besproken kan worden. 

Meer onderzoek bij diagnose darmkanker
Als is vastgesteld dat de afwijking kwaadaardig is, is behandeling nodig. Voordat uw arts of het team kunnen bepalen welke behandeling u krijgt is meer onderzoek nodig. Zij moeten een beeld hebben van:

 • de grootte van de tumor
 • de mate van doorgroei in het omliggende weefsel
 • de aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren
 • aanwezigheid van uitzaaiingen in andere organen

Combinatie van behandelingen
Veel mensen met darmkanker krijgen een combinatie van de genoemde behandelmethoden. De keuze en de volgorde van de verschillende behandelingen is onder meer afhankelijk van: 

 • de kenmerken van de tumor
 • het stadium van de ziekte
 • uw conditie

Een vast aanspreekpunt
Tijdens uw hele zorgtraject is er altijd een vast aanspreekpunt: de GIO verpleegkundige. U kunt met al uw vragen bij haar terecht. Zij regelt dingen en helpt u. 
Telefoonnummer (024) 365 80 64. Telefonisch spreekuur op werkdagen van 12.30 tot 13.30 uur.

Huisarts goed geïnformeerd
De huisarts wordt op alle belangrijke momenten geïnformeerd. Bijvoorbeeld als u de diagnose darmkanker krijgt. Of als het behandelplan vast staat. Na het zorggesprek of na de operatie.

Spanning en onzekerheid
Het kan enige tijd duren voordat u alle noodzakelijke onderzoeken heeft gehad en de aard en het stadium van uw ziekte bekend is. Waarschijnlijk heeft u vragen over de aard van uw ziekte, het mogelijke verloop daarvan en de behandelmogelijkheden. Vragen die tijdens de periode van onderzoeken nog niet te beantwoorden zijn.

Dat kan spanning en onzekerheid met zich meebrengen, zowel bij u als bij uw naasten. Het kan helpen als u weet wat er bij de verschillende onderzoeken gaat gebeuren. Die informatie krijgt u niet altijd vanzelf. Vraag er daarom gerust naar op de afdelingen waar de verschillende onderzoeken plaatsvinden. U kunt ook altijd terecht bij uw aanspreekpunt.

Mensen betrekken bij de zorg
CWZ wil mensen meer en actiever betrekken bij de ziekenhuiszorg. Want patiënten willen graag de regie hebben als ze dat kunnen en willen. Het betekent dat we moeten kijken wat iemand nodig heeft. Ons verplaatsen in de ander. In gesprek gaan en goed luisteren. Juiste informatie geven en tijd nemen voor vragen. Samen beslissen over de behandeling. Maar ook feedback benutten om zorg en service te verbeteren.

 

Vermoeden op darmkanker

Dit zorgtraject begint bij “vermoeden op darmkanker”.

 • Het begin kan zijn een afwijkende uitslag bij het bevolkingsonderzoek darmkanker (BVO). Dan is de eerste polikliniek meestal de MDL polikliniek, waarna bijvoorbeeld een coloscopie plaatsvindt. Als dan blijkt dat er darmkanker is, gaat het traject verder bij de GIO polikliniek.
 • Vaak begint het met klachten waarvoor de huisarts verwijst naar het ziekenhuis. Afhankelijk van de klachten is het eerste bezoek dan aan de polikliniek MDL of polikliniek chirurgie.
 • Als darmkanker tijdens een coloscopie elders is vastgesteld, bijvoorbeeld in een zelfstandig behandelcentrum, dan volgt eerst de polikliniek MDL en aansluitend de GIO polikliniek.
 • Als elders niet alleen de diagnose is vastgesteld maar ook nadere diagnostiek heeft plaatsgevonden, dan volgt meestal de GIO polikliniek.