NIPT

De NIPT staat voor Niet-Invasieve-Prenatale Test. De test is onderdeel van de prenatale screening.

Elke zwangere vrouw kan vanaf 11 weken zwangerschap een NIPT laten verrichten. In het bloed zit DNA van de moederkoek/placenta. Dat wordt onderzocht om te kijken of er bij de foetus afwijkingen zijn zoals Down-, Edwards- of Patausyndroom. 

Hoe verloopt een NIPT?

Er wordt bloed bij u afgenomen voor onderzoek in het laboratorium.

Uitslag
De uitslag van de NIPT is niet-afwijkend of afwijkend. U krijgt de uitslag van de NIPT binnen 10 dagen schriftelijk thuis gestuurd. Indien er een afwijkende uitslag wordt gevonden, wordt u door een arts gebeld en krijgt u een verwijzing voor gespecialiseerd prenataal onderzoek.

Waar vindt een NIPT plaats?

U wordt voor de NIPT verwezen naar het Verloskundig Centrum Nijmegen.

Meer over NIPT

Meer informatie is te vinden op:

Andere soorten prenatale screening

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme verloskunde.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.