Thuismonitoring zwangerschap

U komt in aanmerking voor thuismonitoring, omdat u in uw zwangerschap extra controle nodig heeft maar daarvoor niet in het ziekenhuis opgenomen hoeft te zijn. 

 U krijgt dezelfde behandeling als in het ziekenhuis maar dan in uw eigen omgeving. We noemen dit ‘ziekenhuisverplaatste zorg’.

Hoe verloopt thuismonitoring zwangerschap?

In de meeste gevallen wordt rust voorgeschreven zodat taken als koken en huishoudelijke werkzaamheden worden overgenomen door familie, vrienden of kennissen. U wordt dagelijks bezocht door een verpleegkundige. Zij informeert u over voorschriften van bedrust, een eventueel dieet, het opnemen van tempratuur en het melden van eventuele klachten. Ook doet zij controles die anders in het ziekenhuis gedaan zouden worden. Zoals het controleren van de bloeddruk, temperatuur en urine. Dagelijks wordt er een hartfilmpje gemaakt van de ongeboren baby. Alle gegevens worden doorgegeven aan de arts. Daarnaast komt u één keer per week naar het ziekenhuis voor controle.

Wanneer uw conditie verbeterd is, kan het zijn dat u weer ‘ontslagen’ wordt uit de ziekenhuisverplaatste zorg, net zoals dat vanuit het ziekenhuis kan gebeuren. U wordt dan verder poliklinisch gecontroleerd.

Waar vindt thuismonitoring plaats?

Thuismonitoring gebeurt bij u thuis. Verdere behandeling gebeurt op de afdeling verloskunde van CWZ.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.