Kraamsuites verloskunde A42

Om medische redenen is het soms beter of zelfs noodzakelijk om in het ziekenhuis te bevallen. Uw bevalling vindt dan plaats in de huiselijke kraamsuites van CWZ Nijmegen.

De kraamsuite is beschikbaar vlak vóór, tijdens en na de bevalling. De meeste moeders blijven één tot twee dagen in de suite. Als een langer verblijf in het ziekenhuis nodig is, verhuist u naar een 1-persoonkamer op de verpleegafdeling verloskunde.

Als uw kindje te vroeg geboren is of als het ziek is, kan uw baby opgenomen worden op de couveuse-afdeling.

Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 78 20
maandag - vrijdag
8.30 - 17.00 uur

Verblijf

De kraamsuite is beschikbaar vlak vóór, tijdens en na de bevalling. De meeste moeders blijven één tot twee dagen in de suite. Als een langer verblijf in het ziekenhuis nodig is, verhuist u naar een 1-persoonkamer op de verpleegafdeling verloskunde.

Zorgverleners

Een gynaecoloog, arts-assistent of ziekenhuisverloskundige begeleidt uw bevalling. U krijgt een van hen als vaste begeleider bij de bevalling. De gynaecoloog is er vooral als de bevalling moeilijk verloopt. U krijgt te maken met verpleegkundigen en mogelijk ziet u een co-assistent of een arts-assistent kindergeneeskunde.
Meer over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Dagindeling

7.30 uur Controle van de polsslag en temperatuur
7.30 uur Tussen 7.30 uur en 9.30 uur wordt zonodig bloed geprikt voor onderzoek. Graag op de kamer blijven.
7.40 uur Start mogelijkheid om te ontbijten (roomservice)
8.15 uur Start artsenvisite. Uw verpleegkundige kent het programma.
9.00 uur Heeft u een revalidatieschema, dan kunt u daarop lezen welke activiteiten u op welk moment mag verrichten. Zonodig doet u tot 12.00 uur oefeningen met de fysiotherapeut
9.30 uur Warme en koude dranken
12.00 uur Medicijnronde
12.10 uur Vanaf dit tijdstip kunt u de warme maaltijd gebruiken. Dat kan ook ’s avonds. Na de maaltijd is er gelegenheid om te rusten.
13.00 uur Hierna kunt u zich verzorgen. Zo nodig helpen wij u daarbij.
14.30 uur Tussen 14.30 uur en 15.00 uur hebben de verpleegkundigen een werkbespreking
15.00 uur Medicijnronde. Warme en koude dranken. De verpleegkundige geeft informatie over de onderzoeken van de volgende dag, indien van toepassing. Indien nodig komt een verpleegkundige u opfrissen of verzorgen. Ook is het mogelijk dat de fysiotherapeut komt om oefeningen met u te doen.
17.00 uur Medicijnronde.
17.55 uur Vanaf dit tijdstip kunt u een broodmaaltijd gebruiken. U kunt ook warm eten als u wilt.
19.00 uur Warme en koude dranken
20.00 uur Indien nodig komt een verpleegkundige u verzorgen.
21.30 uur Na dit tijdstip proberen wij te zorgen voor rust op de patiëntenkamers, zodat u kunt slapen. De grote verlichting gaat uit.
's Nachts Een verpleegkundige maakt regelmatig een rondgang over de afdeling om te kijken of alles in orde is. Mocht u niet kunnen slapen of heeft u behoefte aan een praatje, bel dan gerust.

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Maatregelen corona

Houd u aan de corona-maatregelen van CWZ om besmetting te voorkomen.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs voor identificatie, CWZ-registratiekaart, actueel medicijnoverzicht (AMO), zorgpas.

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.