Kraamsuites verloskunde A42

Om medische redenen is het soms beter of zelfs noodzakelijk om in het ziekenhuis te bevallen. Uw bevalling vindt dan plaats in de huiselijke kraamsuites van CWZ Nijmegen.

Bereikbaarheid

024 365 78 20
maandag - vrijdag
8.30 - 17.00 uur

Verblijf en voorzieningen

De kraamsuite is beschikbaar vlak vóór, tijdens en na de bevalling. De meeste moeders blijven één tot twee dagen in de suite. Als een langer verblijf in het ziekenhuis nodig is, verhuist u naar een 1-persoonkamer op de verpleegafdeling verloskunde.

Als uw kindje te vroeg geboren is of ziek is, kan uw baby opgenomen worden op de couveuse-afdeling.

Zorgverleners

Een gynaecoloog, arts-assistent of ziekenhuisverloskundige begeleidt uw bevalling. U krijgt een van hen als vaste begeleider bij de bevalling. De gynaecoloog is er vooral als de bevalling moeilijk verloopt. U krijgt te maken met verpleegkundigen en mogelijk ziet u een co-assistent of een arts-assistent kindergeneeskunde. Meer over de zorgverleners in het ziekenhuis.

Dagindeling

6.00-7.00 Medicijnronde en eventueel als u moet gaan bevallen het opstarten van een inleiding.
7.15-8.30 Ontbijtronde (roomservice), tussendoor kan roomservice altijd gebeld worden voor eten en drinken.
7.30-7.45 Overdracht van verpleegkundigen
7.45-10.00 Binnen deze tijd worden lichamelijke controles verricht door verpleegkundige, zoals bloeddruk, hartslag, temperatuur meten en wondcontrole. Als u zwanger opgenomen ligt, wordt er ook een hartfilmpje (CTG) van uw baby gemaakt. De verpleegkundige helpt u indien nodig met uw dagelijkse verzorging. Ondertussen kan een laborant eventueel bloed komen prikken.
8.30-11.00 Binnen deze tijd zal de arts visite komen lopen met de verpleegkundige. Dit zal met een arts-assistent zijn, behalve op de dinsdag en vrijdag, dan is de gynaecoloog daarbij aanwezig. Er kunnen ook co-assistenten en leerling verpleegkundigen bij aanwezig zijn.
12.00-13.00 Medicijnronde
12.00-13.00 Lunchronde (roomservice). Tussendoor kan roomservice altijd gebeld worden voor eten en drinken.
13.00-15.00 Eventueel een rustmoment als de situatie dit toelaat.
14.00-15.00 Opstarten van een inleiding als u moet gaan bevallen.
15.00 Medicijnronde en als het nodig is hulp bij persoonlijke verzorging
15.15-15.45 Overdracht van verpleegkundigen
15.45-16.15 Ronde van lichamelijke controles zoals eerder vermeld in de ochtendronde.
17.00-18.00 Medicijnronde
17.00-19.00 Maaltijdronde (roomservice). Tussendoor kan roomservice altijd gebeld worden voor eten en drinken.
20.00-23.00 Binnen deze tijd komt de verpleegkundige u indien nodig helpen met uw persoonlijke verzorging. Ook doen zij weer lichamelijke controles. We streven ernaar dat na 22.00 uur rust is op de afdeling.
22.00 Medicijnronde
23.00-7.00 De verpleegkundige van de avond maakt al afspraken met u voor de nacht, of u gewekt gaat worden voor eventueel een controle. Eventueel krijgt u instructies wanneer u de nachtverpleegkundige moet bellen en bij zorgen moet u altijd bellen.
00.00-24.00 Verzorging van uw baby. Gedurende de hele dag zorgen wij samen met u voor uw baby. Verschonen, badderen, wegen, voeding. Hier is geen vaste tijd voor, dit vindt plaats op tijden dat uw baby zich meldt of wanneer wij dit nodig vinden. Ook zal binnen deze tijd een kinderarts uw baby bezoeken als er een medische indicatie voor is.
Verpleegkundigen en artsen zijn verantwoordelijk voor meerdere patiënten. Dit betekent dat zij de zorg moeten indelen naar behoeven en prioriteiten stellen. Daardoor kunnen werkzaamheden soms op een ander tijdstip plaatsvinden.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.