Bloeddrukmeting zwangerschap

Bij iedere zwangerschapscontrole wordt uw bloeddruk gemeten.

Een gezonde zwangere heeft een bloeddruk van 120/80 mmHg. Afwijkend is boven de 140/90 mmHg. Een lagere bloeddruk tijdens de zwangerschap is normaal.

Hoe verloopt een bloeddrukmeting bij zwangerschap?

U krijgt een band om uw bovenarm. Omdat deze wordt opgeblazen, ontstaat even een knellend gevoel. De band is via een slangetje verbonden met de bloeddrukmeter. Terwijl de lucht de band uitloopt, luistert de verloskundige of arts met de stethoscoop in de elleboogplooi: daar zijn kloppende tonen van de slagader hoorboor. Op de bloeddrukmeter wordt bij de eerste hoorbare toon de bovendruk afgelezen en bij de laatste hoorbare toon de onderdruk. Bij automatische bloeddrukmeters is luisteren met de stethoscoop niet nodig. De bloeddrukmeting bestaat dus uit 2 getallen/waarden. Als er aanwijzingen zijn van mogelijke complicaties zal de verloskundige of gynaecoloog u verder informeren en adviseren.

Waar vindt een bloeddrukmeting bij zwangerschap plaats?

Een bloeddrukmeting bij zwangerschap vindt plaats op de afdeling gynaecologie / verloskunde van CWZ.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme verloskunde.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.