Voetbalspreekuur

Op het voetbalspreekuur komen sporters die in het weekend een blessure hebben opgelopen. De orthopeed en een sportarts bekijken de blessure op maandagmiddag en kunnen de behandeling direct starten.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts verwijst u naar het voetbalspreekuur. Als de huisarts op maandagochtend verwijst, kunt u dezelfde middag terecht op het voetbalspreekuur. Bel de poli om een tijd af te spreken.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Bereikbaarheid

Afdeling
Voetbalspreekuur, polikliniek orthopedie B56, melden bij Meldpunt 3B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 65

Fax
024 365 81 16

Openingstijden
Maandagmiddag

Gang van zaken voetbalspreekuur

  • U meldt zich bij meldpunt 3B. Daar wijst een medewerker waar u kunt wachten. 
  • Als u aan de beurt bent, roept de doktersassistente u op en brengt u naar de onderzoekskamer.
  • De orthopeed en meestal een sportarts in opleiding stellen vragen en onderzoeken de klachten.
  • Zo nodig worden röntgenfoto’s en scans gemaakt. 
  • Zodra de oorzaak duidelijk is, stellen we een behandeling voor. 
  • Als het kan, start de behandeling nog dezelfde dag.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

H