Q-koorts spreekuur

Op de polikliniek interne geneeskunde is een speciaal spreekuur voor patiënten met de infectieziekte Q-koorts. De internist-infectioloog behandelt u.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts of een CWZ-dokter verwijst u naar het spreekuur.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken

  • U meldt zich bij meldpunt 2B. Daar wijst een medewerker waar u kunt wachten. 
  • De arts roept u binnen in de spreekkamer. De arts en de verpleegkundige treffen maatregelen om zichzelf te beschermen.
  • De arts stelt u vragen over uw klachten (anamnese). Zonodig doet hij lichamelijk onderzoek. Daarna bepaalt hij het vervolg.

Bereikbaarheid

Afdeling
Q-koorts spreekuur, polikliniek interne geneeskunde A70, melden bij Meldpunt 2B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 00 (van 8.30 - 17.00 uur)

Openingstijden
8.00 tot 17.00 uur

Contact
Naar contactformulier

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

D
S