Q-koorts

Q-koorts is een veeziekte die soms ook naar mensen kan overspringen.

Q-koorts komt door een bacterie. Bepaalde dieren, zoals melkgeiten, koeien en schapen, dragen deze bacterie bij zich.

Mensen die veel met deze dieren werken, of in de buurt komen van bedrijven waar deze dieren worden gehouden, kunnen besmet raken. Heel soms gaat besmetting via voeding, bijvoorbeeld ongepasteuriseerde kaas. Mensen kunnen elkaar niet besmetten.

Vormen van Q-koorts

  • acute Q-koorts
  • chronische Q-koorts
  • Q-koorts vermoeidheidssyndroom.
Toon meer

Klachten / symptomen Q-koorts

Acuut
Q-koorts geeft meestal lichte klachten die op griep lijken. Veel mensen merken niet eens dat ze Q-koorts hebben. Bij sommige mensen is Q-koorts wel ernstig. Zij krijgen de volgende klachten:

  • ontzettende hoofdpijn
  • koorts die de ene dag laag is en de andere dag heel hoog
  • soms leverontsteking; mogelijke klachten hierdoor zijn diarree, overgeven en buikpijn
  • soms longontsteking.

​​​​​​​Chronisch
Chronische Q-koorts is een ernstig ziektebeeld. Mensen hebben vaak langdurig koorts en algemeen ziek zijn, maar soms ook heel weinig klachten. Vaak is er een ontsteking van een hartklep of lichaamsslagader. Als dit niet goed behandeld wordt kan dit ernstige gevolgen hebben.

Q-koorts vermoeidheidssyndroom
Na het hebben van acute Q-koorts blijft een deel van de mensen langdurig moe. Dit heet het Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Het belangrijkste symptoom is moeheid, maar veel mensen hebben ook last van spierpijn, keelpijn of concentratiestoornissen.

Waarom naar CWZ met Q-koorts?

CWZ heeft een speciale Q-koorts poli. Op de polikliniek interne geneeskunde/infectieziekten is veel ervaring met de diagnostiek en behandeling van Q-koorts infecties en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Vaak weten we al binnen enkele dagen wat voor Q-koorts infectie bij u de klachten veroorzaakt en of behandeling noodzakelijk is. Ook wordt er veel onderzoek gedaan naar de behandeling van Q-koorts infecties.