Epilepsiepoli

Op de poli epilepsie kunnen patiënten terecht met een verdenking van epilepsie. De poli is onderdeel van de polikliniek neurologie.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts of een CWZ-dokter verwijst u naar de polikliniek. Bel de poli voor een afspraak.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken

 • U meldt zich bij Meldpunt 1B. Daar wijst een medewerker waar u kunt wachten.
 • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.
 • De (kinder)neuroloog komt bij u. Hij stelt u vragen over uw klachten (anamnese). Zonodig doet hij lichamelijk onderzoek.
 • Als vervolgonderzoek nodig is, regelt de polikliniekmedewerker de verdere afspraken. Zij probeert deze onderzoeken achter elkaar te plannen. Dan hoeft u niet onnodig naar het ziekenhuis hoeft te komen.
 • Na ongeveer 2 weken komt u terug bij de (kinder)neuroloog en de verpleegkundig consulent epilepsie op de polikliniek. Hier krijgt u de uitslag.
 • Als er sprake is van epilepsie, komt u na 4 weken weer terug op de poli bij de (kinder) neuroloog en de verpleegkundig consulent epilepsie. Dit proberen we op 1 dag te plannen.

Bereikbaarheid

Afdeling
Poli epilepsie, polikliniek neurologie C05, melden bij Meldpunt 1B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 10

Openingstijden
8.30 tot 16.45 uur

Wat kan de verpleegkundig consulent epilepsie voor u doen?

  • Zij bespreekt na de diagnose epilepsie alle vragen en problemen met u. Zoals school, werk en rijbewijs.
  • Zij denkt mee, geeft adviezen en informatie.
  • Zij kent de weg in de landelijke epilepsiezorg.
  • Zij stimuleert u een actieve rol in te nemen in de behandeling van epilepsie.
  • Zij brengt u zonodig in contact met lotgenoten.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

N