Epilepsie

Epilepsie is een hersenaandoening die het gevolg is van een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen.

Hierdoor ontstaan aanvallen die van persoon tot persoon kunnen verschillen en waarvan de verschijnselen afhangen van de plaats waar de elektrische verstoring optreedt.

Klachten / symptomen epilepsie

De symptomen verschillen van persoon tot persoon en zijn afhankelijk van de plaats waar de storing plaats vindt. Zo raakt de één bewusteloos, valt en gaat schokken met armen en benen, terwijl de ander een vreemd opstijgend gevoel in de maagstreek krijgt, even een verminderd bewustzijn heeft en automatische handelingen, zoals wrijven, mompelen, enzovoort vertoont. Weer een ander voelt vreemde tintelingen, hoort vreemde geluiden, is wel bij bewustzijn, maar reageert even niet op de omgeving. Weer andere aanvallen bestaan alleen uit even voor zich uit staren en een kort bewustzijnsverlies. Na een epileptische aanval kan de betrokkene kortdurend verward zijn of klachten hebben van vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn of een tijdelijk verminderde functie van een arm en/of been.

Waarom met epilepsie naar CWZ?

Ervaren neurologen 
Onze neurologen hebben veel ervaring met epilepsie.

Alle onderzoeken op één dag
In CWZ kunnen alle onderzoeken op één dag gedaan worden, als u dat wilt. Zo weet u snel wat er met u aan de hand is en kan er snel gekeken worden wat er aan gedaan kan worden.

Epilepsieconsulent
In CWZ is een verpleegkundig consulent aanwezig die gespecialiseerd is in epilepsie. Zij geeft u informatie over uw leefstijl, het omgaan met epilepsie en hoe u de medicijnen moet gebruiken. Als u vragen heeft over, tijdens of na uw behandeling, kunt u die stellen aan epilepsieconsulent Yvonne Groenen. U kunt ook bellen naar de poli epilepsie.

Samenwerking met Kempenhaege
Een neuroloog, verpleegkundig specialist en maatschappelijk werker vanuit Kempenhaeghe en houden spreekuren op de polikliniek neurologie. De spreekuren zijn voor volwassen patiënten met epilepsie (normaal begaafd of verstandelijk beperkt). Het voordeel van deze samenwerking is dat er een korte lijn is met het expertisecentrum. En de patiënten kunnen makkelijk doorverwezen worden. Het kan hierbij gaan om een second opinion of een (tijdelijke) overname van de behandeling.

Nervus Vagus Stimulatie
Wanneer medicijnen niet of niet genoeg helpen, kan een Nervus Vagus Stimulatie een oplossing zijn. Dit werkt niet bij iedereen, dus uw arts kan met u overleggen wat de mogelijkheden zijn.

24-uurs EEG
Als uw arts denkt dat u epilepsie heeft, wordt er een EEG gemaakt. Dit is een filmpje van de hersenen waarmee de arts kan zien of u epilepsie heeft. Meestal duurt dit onderzoek een half uur. Daardoor is niet altijd duidelijk te zien welke vorm van epilepsie u heeft. In CWZ krijgt u een draagbaar EEG wat uw hersenen 24 uur lang ‘filmt’. Daardoor kan de arts veel beter zien wat er aan de hand is. U hoeft niet geopereerd te worden. U krijgt alleen een paar elektroden (plakkers met ontvangers erin) op uw hoofd die van buitenaf uw hersenen in de gaten kunnen houden.

Folder

Meer info over Epilepsie

De Epilepsie Vereniging Nederland is de patiëntenvereniging voor mensen met epilepsie. U kunt de vereniging bellen via de Epilepsie Advieslijn.

Bij het Nationaal Epilepsie Fonds kunt u onder andere terecht voor informatie over epilepsie en over aangepaste vakantiereizen.