Cardiale Resynchronisatie Therapie (CRT)

Met behulp van een cardiale Resynchronisatie Therapie (CRT)-pacemaker wordt geprobeerd om de pompfunctie van uw hart te verbeteren.

Uw cardioloog heeft besloten dat u in aanmerking komt voor Cardiale Resynchronisatie Therapie (CRT)

Toon meer

De pompfunctie van het hart kan verminderen. Dit kan tot uiting komen in: sneller vermoeid zijn bij inspanning, benauwdheid en eventueel het vasthouden van vocht. Dit noemt men hartfalen. Bij een beperkte groep patiënten kan het onsamenhangende pomppatroon van het hart mogelijk verbeterd worden door het plaatsen van een speciale pacemaker die de hartkamers weer gelijktijdig (synchroon) laat samentrekken

Bij sommige patiënten is de pompfunctie dermate verminderd dat er een hoog risico is op het krijgen van kamerritmestoornissen. In dat geval krijgt u een CRT in de vorm van een ICD zodat we ook u kunnen beschermen tegen levensbedreigende ritmestoornissen. Hierover kunt u meer lezen in de folder ‘Implanteerbare Cardioverter Defibrillator’ (folder 528).

Waar gebeurt de implantatie?

De implantatie vindt plaats in ons ziekenhuis op de hartkatheterisatiekamer. Het is een kort ziekenhuisbezoek van één a twee dagen. De implantatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team. Dit team bestaat uit een cardioloog en/of verpleegkundig specialist en hartkatheterisatie verpleegkundigen.

Is er voorbereiding nodig voor de opname?

Als u poliklinisch wordt geholpen wordt u gebeld door de planning welke met u de dag van opname gaan bepalen. De opname vindt meestal een dag ervoor plaats. Vindt de implantatie in ochtend plaats dan krijgt u een licht ontbijt. Als het in de middag is krijgt u een lichte lunch. Uw medicijnen mogen met water ingenomen worden. Als de implantatie in de ochtend is, dan worden de plastabletten, Furosemide (Lasix) of Bumetanide (Burinex), na het  plaatsen van de pacemaker en/of S-ICD ingenomen. Het gebruik van bloedverdunners wordt soms tijdelijk gestopt. Meer informatie hierover krijgt u van de afdeling planning.

Wat gebeurt er na de implantatie?

Na de implantatie mag u de dag erna naar huis. U krijgt de dag na de implantatie of dezelfde dag nog een pacemaker en/of ICD controle van de hartstimulatie specialist. Als erna de controle goed is mag u in principe naar huis. U krijgt nog een voorlichting folder mee naar huis waar u de nazorg bv in na kunt lezen en andere zaken die belangrijk zijn. De wondcontrole is ongeveer 10 dagen na de ingreep. Daarna vindt de controle half jaarlijks plaats bij verder geen klachten.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over polikliniek/team cardiologie researchafdeling.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.