Praktische informatie wetenschappelijk onderzoek cardiologie

Praktische informatie wetenschappelijk onderzoek cardiologie CWZ Nijmegen.
  • U mag maar aan 1 studie tegelijk meedoen, dit om werking en bijwerkingen zo zuiver mogelijk te kunnen beoordelen.
  • Bijna alle studies met medicijnen zijn dubbelblind; dit betekent dat zowel de cardioloog als de patiënt niet weet wat de patiënt slikt. Alleen in geval van (ernstige) bijwerkingen en als de arts het noodzakelijk acht, kan een code verbroken worden en achterhaald worden wat de patiënt gebruikt.
  • Ook voor andere artsen kan het goed zijn te weten dat u deelneemt aan een geneesmiddelenonderzoek. De huisarts krijgt bericht over inhoud en andere belangrijke details. Voor andere specialisten is het afsprakenkaartje waarop beknopt het onderzoek beschreven staat vaak voldoende.
  • U kunt een reiskostenvergoeding krijgen. Van betaling, waarmee in sommige media wordt geadverteerd, kan geen sprake zijn. Dit mag wel bij gezonde vrijwilligers, maar bij patiënten is dit niet ethisch en dus niet toegestaan.