Handfunctieanalyse

Wanneer het vaststellen van hand, pols en/of arm klachten lastig is, of bij een onduidelijke oorzaak van uw klachten, kan de handtherapeut een handfunctieanalyse (HFA) uitvoeren.

Op verzoek van een arts maken de handtherapeuten dan een uitgebreide analyse over de klachten en beperkingen die u heeft.

Hoe gaat een handfunctie analyse?

De analyse bestaat uit een beoordeling/onderzoek van uw arm, pols of hand. Hieruit komt een advies over de behandelmogelijkheden. Het advies wordt één week na de handfunctieanalyse telefonisch met u besproken door de revalidatiearts.

Onderdelen handfunctieanalyse

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

  • bewegingsonderzoek
  • fijne motoriek
  • krachtonderzoek om de spierkracht te meten
  • oedeemmeting
  • sensibiliteitsonderzoek: dit is een onderzoek naar de gevoelswaarneming van de patiënt
  • VAS-score: dit is een pijnonderzoek waarbij de patiënt op een lijn aan moet geven hoeveel pijn hij ervaart. Het ene uiteinde van de lijn staat voor geen pijn, het andere uiteinde voor de ergst denkbare pijn
  • vegatief onderzoek

Waar wordt een handfunctieanalyse gedaan?

Een handfunctieanalyse wordt gedaan op de afdeling ergotherapie of fysiotherapie.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.