BAEP

U krijgt een brainstem auditory evoked potential onderzoek (BAEP).

Met dit onderzoek worden de reacties van de gehoorzenuw en de hersenen door middel van geluidsprikkels onderzocht. Hiermee wordt geprobeerd achter de oorzaak van uw klachten te komen.

Voorbereiding

  • Was vóór het onderzoek uw haren, eventueel de avond van tevoren.
  • Gebruik daarna geen haarlak, vet, crème of gel en zorg ervoor dat uw haar droog is als het onderzoek begint.

Hoe wordt een BAEP gemaakt?

  • Tijdens het gehele onderzoek ligt u op bed en vraagt de laborant u om zich zoveel mogelijk te ontspannen.
  • De laborant plaatst elektroden (kleine metalen plaatjes) op de huid naast de oren op en op het hoofd.
  • Via een koptelefoon worden er aan het te onderzoeken oor geluidsprikkels toegediend in de vorm van een reeks klik-geluiden. Aan het andere oor hoort u een ruisend geluid.
  • De elektroden vangen de reacties van de gehoorzenuw en de hersenen op en geven deze door aan de computer voor verdere verwerking.
  • Beide oren worden op deze wijze onderzocht.

Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld door de klinisch neurofysioloog en vervolgens doorgestuurd naar uw behandelend arts.

De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen:

  • van uw specialist bij uw eerst volgende bezoek aan de polikliniek
  • bij een telefonisch consult
  • of na 10 tot 14 dagen bij uw huisarts

Waar gebeurt een BAEP?

Een BAEP onderzoek gebeurt op de afdeling klinische neurofysiologie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.