Kortdurende psychodynamische psychotherapie

Kortdurende psychodynamische psychotherapie is een therapie voor mensen met lichamelijke klachten en angst- of stemmingsproblemen.

De therapie is voor mensen die naar zichzelf willen en kunnen kijken. Het gaat dan vooral om kijken wat ze beleven in relatie met de ander.

Toon meer

De methode die CWZ hiervoor gebruikt heet kortdurende psychodynamische psychotherapie, afgekort als KPP.

Hoe gaat kortdurende psychodynamische psychotherapie?

  • U krijgt een uitnodiging voor een intakegesprek met de klinisch psycholoog. Zo krijgt zij een zo duidelijk mogelijk beeld van wat u moeilijk vindt in uw leven en hoe dit van invloed is op u in relatie tot andere mensen.
  • In de groep zult u gaan onderzoeken waar u het beste op kunt focussen en met deze focus aan de slag gaan.
  • De kortdurende psychodynamische psychotherapie duurt 20 afspraken.

Waar gebeurt een kortdurende psychodynamische psychotherapie?

De kortdurende psychotherapie gebeurt door psychologen van de afdeling medische psychologie en wordt gegeven op afdeling A15.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.