Hepatitisspreekuur

Op de polikliniek interne geneeskunde is een speciaal spreekuur voor patiënten met de infectieziekte hepatitis. De internist-infectioloog behandelt u.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Over de afdeling

Gang van zaken

  • U gaat naar Meldpunt 2B. Hier meldt u zich met uw legitimatiebewijs bij een meldzuil of bij een medewerker van het Meldpunt. 
  • De arts roept u binnen in de spreekkamer. De arts en de verpleegkundige treffen maatregelen om zichzelf te beschermen.
  • De arts stelt u vragen over uw klachten (anamnese). Zonodig doet hij lichamelijk onderzoek. Daarna bepaalt hij het vervolg.

Contact

Telefoon
024 365 82 00 (van 8.30 - 17.00 uur)

Openingstijden
8.00 tot 17.00 uur

Contact
Naar contactformulier

Afdeling
Spreekuur hepatitis, polikliniek interne geneeskunde A70, melden bij Meldpunt 2B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over behandeling hepatitis medicijnen.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

D
S