Voorbereiding polikliniekbezoek

Bedenk welke vragen u wilt stellen

Bereid het bezoek aan de dokter goed voor. Uiteindelijk beslist u zelf over uw behandeling. Uiteraard in overleg met uw arts. U kunt vooraf opschrijven welke vragen u wilt stellen en welke informatie u wilt geven. Hiervoor bestaan handige gesprekstips:

Wilt u iemand meenemen?

Natuurlijk is dat mogelijk. Uw familielid, vriend of kennis is welkom. Deze persoon kan u helpen bij de voorbereiding van het gesprek met de dokter. Hij kan bij dit gesprek aanwezig zijn en helpen bij het stellen van vragen. Twee mensen onthouden meer dan één.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders (bijvoorbeeld wat betreft het meenemen van een begeleider).  Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Operatie nodig? Houd rekening met 2 tot 3 uur ziekenhuis na polibezoek

Als u op de poli hoort dat u geopereerd moet worden, kunt u meestal meteen alle vervolgafspraken op andere afdelingen regelen. Het voordeel is dat u dan niet vaker naar het ziekenhuis hoeft te komen. Houd er rekening mee dat u ongeveer 2 tot 3 uur in het ziekenhuis bent. Plan dus na het polibezoek geen andere afspraken. Lukt dat niet, dan kunt u bij de afdeling opname afspraken maken op een andere dag.

Bent u drager van een bacterie ongevoelig voor antibiotica?

Sommige bacteriën zijn ongevoelig voor antibiotica. We noemen ze BRMO. Ze komen in Nederland gelukkig weinig voor. De meest bekende bacteriën zijn MRSA, VRE en ESBL. U kunt deze bacteriën bij u dragen zonder dat u dit weet. Vooral bij patiënten met een verminderde weerstand of die een operatie moeten ondergaan kunnen ze infecties veroorzaken. CWZ probeert verspreiding te voorkomen. Wij checken daarom of u drager bent van zo’n resistente bacterie. Wij stellen u de volgende vragen:

  • Werkt of woont u op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens? 
  • Bent u recent opgenomen geweest in een ziekenhuis in het buitenland? 
  • Bent u in contact geweest met iemand met BRMO (zoals MRSA)? 
  • Is uw kind korter dan 1 jaar geleden geadopteerd uit het buitenland? 

Is het antwoord op één van deze vragen ‘ja’? Meld dit dan meteen bij de balie.