Ouderdomsverziendheid

Ouderdomsverziendheid is het verschijnsel waarbij mensen vanaf ongeveer het 45 jaar de behoefte krijgen aan een leesbril.

Dit komt doordat het oog vanaf de leeftijd van 45 jaar steeds minder goed kan accommoderen.

Toon meer

Accommoderen is het scherp stellen van de lens. Doordat dit minder goed gaat, krijgen mensen moeite met lezen en dichtbij scherp zien. Het veraf zien verandert niet. De meeste mensen kiezen ervoor om een leesbril of een multifocale bril te gaan dragen.

Klachten / symptomen van ouderdomsverziendheid

  • moeite met lezen
  • dichtbij minder scherp kunnen zien.

Waarom naar CWZ met ouderdomsverziendheid?

Voor mensen die liever geen bril willen dragen bestaan andere mogelijkheden. De oogartsen in CWZ kunnen u hier meer over vertellen.

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.