Netvliesfoto (fundus)

Dit is een controlefoto van het netvlies van uw ogen.

Met deze controle kunnen wij de bloedvaatjes van uw netvlies beoordelen en eventuele afwijkingen in een vroeg stadium ontdekken.

Wanneer krijgt u een foto van uw netvlies?
Onder andere bij suikerziekte (diabetes mellitus type 2) is er een verhoogde kans op aantasting van de kleinste bloedvaatjes in het netvlies dat uiteindelijk het zicht kan belemmeringen. Eén van onze ervaren optometristen beoordeelt de foto waarna u de uitslag via uw verwijzer krijgt.

Toon meer

Hoe verloopt het maken van een netvliesfoto?

Het onderzoek is weinig belastend en duurt ongeveer 20 minuten. In sommige situaties krijgt u een oogdruppel om de pupil wijder te maken. Voor het maken van een foto vraagt de laborant u eerst plaats te nemen, uw kin in een houder te plaatsen en uw hoofd goed stil te houden. Tijdens de fotografie ziet u een scherpe lichtflits wat soms een branderig gevoel in uw oog kan geven.

Waar vindt de netvliesfoto plaats?

De foto kan in CWZ (hoofdgebouw of CWZ Druten) en bij u in de buurt worden gemaakt. Vraag aan uw verwijzer naar de dichtstbijzijnde locatie.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.