Zoeken

600 resultaten voor "" gevonden
Algemeen

Partner van de patiënt Vertrouwen Patiënten hebben een deskundige partner nodig op wie ze kunnen vertrouwen. Die weet en ziet wat iemand nodig heeft. Die zorg verleent die écht iets toevoegt. Niet te

Algemeen

In maart 2014 werd het nieuwe stiltecentrum in het hart van het ziekenhuis geopend. Op deze plek is iedereen welkom: gelovig of niet. Je kunt er tot rust komen, bidden, mediteren of even een moment ru

Algemeen

In 2015 maakte Vrienden van CWZ ook het volgende mogelijk: Speelgoed voor kinderen op de afdeling opname, zodat deze patiëntjes zich meer op hun gemak gaan voelen. Spelletjes op de dialyseafdeling in

Algemeen

Negen verpleegafdelingen kregen in mei 2015 20 oriëntatieborden voor kwetsbare ouderen. De oriëntatieborden helpen verwarde mensen om te beseffen waar zij zijn en hoe hun dag eruitziet. Zo heeft het b

Algemeen

Samen We werken samen met onze medewerkers, patiënten, verwijzers, andere zorginstellingen, verzekeraars, overheid en anderen. We zijn partner van de patiënt en beslissen samen. We werken multidiscipl

Algemeen

Hieronder staan de foto's over de bouw van de beweegtuin. Klik op de foto om deze groter te maken. Foto's 21 november 2018: opening Beweegtuin voor kinderen 21 november 2018: opening Beweegtuin voor k

Algemeen

Video: samen beslissen over uw zorg Voordelen samen beslissen Uit onderzoek blijkt dat mensen meer tevreden zijn als ze worden betrokken bij de zorg. Bent u goed op de hoogte van uw mogelijkheden, dan

Algemeen

WMO 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning) In de WMO staat de gemeenten ondersteuning bieden bij zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij. En ook beschermd wonen voor mensen met een psychisc

Algemeen

12 januari 2023 Meer patiëntveiligheid en minder medicatieverspilling CWZ werkt sinds kort met moderne AMiS-PRO medicatie-karren van Alphatron Medical en het slimme medicatieveiligheidssysteem van Med

Algemeen

* Vul voor ieder gezinslid een apart formulier in. **LSP = Landelijk Schakel Punt, via het LSP stelt de apotheek uw medicatiegegevens beschikbaar zodat andere zorgverleners in het kader van uw behande

Algemeen

Maak afspraak op prikpost naar wens Voor bloedafname kunt u terecht bij verschillende priklocaties in de regio. Diverse prikposten zijn tijdelijk gesloten vanwege tekort aan personeel. Op feestdagen z

Algemeen

Het nieuwsbericht is niet meer beschikbaar.

Algemeen

Het nieuwsbericht is niet meer beschikbaar.

Algemeen

Bent u iets verloren in CWZ? Dan kunt u hieronder direct zien of het is gevonden. Heeft u iets gevonden dat een ander kwijt kan zijn? Geef het dan af bij de receptie of bij de afdeling beveiliging aan het spoedplein. Onze medewerkers zorgen ervoor dat het voorwerp in het overzicht van gevonden voorwerpen ...

Algemeen

Algemene informatie Palliatieve zorg Palliatieve zorg is de zorg in de laatste levensfase voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Met deze zorg streven wij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van lev

Algemeen

De klachten hebben vaak verschillende oorzaken, waarvoor meerdere behandelingen, operaties en technieken worden gecombineerd. Op deze pagina voor zorgprofessionals is alle informatie te vinden over de

Algemeen

Het symposium is vanwege het coronavirus uitgesteld. Een nieuwe datum volgt als de situatie dat toelaat. Alles over indicatie en operatietechniek, met live OK en workshop! Het landelijk expertisecentr

Algemeen

Wanneer verwijst u? Het expertisecentrum knie van CWZ richt zich vooral op de topklinisch expertise voor patellofemorale klachten en patellofemorale chirurgie en complexe knieklachten. De meeste patië

Algemeen

In deze kennisbank van het expertisecentrum patellofemorale chirurgie delen we via artikelen en video's informatie over patellofemorale knieklachten, patellofemorale chirurgie, de revalidatie en nabeh

Algemeen

De onderzoeken worden uitgevoerd door de zorgprofessionals van CWZ of in samenwerking met zorgprofessionals van bijvoorbeeld universitaire medische centra (UMC's). De uitkomsten van onderzoek worden g