Intensive care: communiceren met patiënt en familie

Is uw naaste opgenomen op de intensive care (IC)? Hier vindt u informatie over de communiceren op de afdelingen met patiënten en naasten.

VoICe app
Op de intensive care van CWZ kunnen verpleegkundigen gebruiken maken van 'VoICe'. Deze applicatie op de IPad biedt patiënten de mogelijkheid om via afbeeldingen met begeleidende tekst te communiceren door het aanraken van het scherm. De app speelt specifiek in op de situatie van een patiënt op de Intensive Care met relevante thema’s.

Familiegesprek

Bij patiënten die langer dan een week op de afdeling liggen, proberen we één keer per week een familiegesprek te plannen met de arts. Indien nodig gebeurt dit vaker. De besproken zaken komen in het dossier te staan, zodat ook de volgende arts weet wat er besproken is.

'Even voorstellen' poster

De 'even voorstellen' poster kan door de patiënt of familie ingevuld worden aan het begin van de opname. Zo weten zorgverleners aan het bed over welk onderwerp ze met de patiënt kunnen communiceren op de intensive care.

Vragen, opmerkingen en klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten: laat het ons weten.

Het is belangrijk om patiënten goed op de hoogte te houden over het behandelplan, dit helpt mee in het herstel. Een patiënt die wakker is op de intensive care (IC), maar aan de beademing ligt, heeft vaak moeite met communiceren. Praten gaat niet in verband met het buisje in de keel. Schrijven is vaak moeilijk in verband met krachtsverlies. Het vragen van ‘gesloten vragen’ waarop de patiënt alleen ‘ja’ of ‘nee’ kan antwoorden helpt al.

Contactpersoon

Wij vragen om één of twee personen binnen de familie of vriendenkring aan te wijzen als contactpersoon. Wij verstrekken alléén informatie aan deze contactpersoon. Hij/zij kan bij ons altijd informeren naar de patiënt en daarna de rest van de familie en andere naasten op de hoogte brengen/ houden.

Contact met intensivist

Goede informatie over het behandelplan van de patiënt, geeft de familie en/of diens naasten inzicht over het eventuele verdere herstel. De arts van de intensive care zal deze medische informatie verstrekken aan de contactpersoon.

Als u een intensivist of een andere specialist wilt spreken, kunt u dit vragen aan de verpleegkundige. Die zal dan een gesprek plannen. Dat kan niet altijd diezelfde dag. Door onvoorziene situaties kan de arts soms wat later bij de afspraak zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Contact met verpleegkundige

De verpleegkundige kan het meest over een patiënt vertellen aan het einde van zijn of haar dienst. Hij of zij heeft dan al uren voor de patiënt gezorgd. U kunt dus het beste voor de overdracht bellen. Het is prettig als u ons niet tijdens de overdracht belt. De overdrachtstijden zijn van 7.30 tot 8.00 uur, tussen 15.00 en 16.00 uur en van 23.00 tot 23.30 uur.

Multi-disciplinair overleg (MDO)

Bij de behandeling van een patiënt op de intensive care zijn meestal meerdere artsen betrokken. Elke dag van 12.15 tot 13.30 uur is er een groot overleg op de intensive care waar meerdere artsen het behandelplan van alle patiënten bespreken. Bij belangrijke veranderingen in het behandelplan, zal de intensivist dit bespreken met de contactpersoon van de patiënt. De verantwoordelijk verpleegkundige is ook aanwezig bij het MDO. Ook hij/zij kan u daarna informatie geven. Medische informatie zal uitsluitend verstrekt worden door de intensivist.