Nacontrole en begeleiding

U bent behandeld voor darmkanker. Nadat alle behandelingen zijn afgerond, krijgt u nog regelmatig een nacontrole. De controle wordt uitgevoerd door de verpleegkundig specialist en vindt plaats op de GIO-poli.
Het doel van nacontrole is om terugkeer van de kanker of uitzaaiingen, het ontstaan van nieuwe poliepen in de darm, in een vroeg stadium op te sporen. De gedachte erachter is dat vroege opsporing zonder symptomen bij de patiënt, leidt tot betere behandelingsresultaten.
In de nacontrole wordt er regelmatig onderzoek gedaan: echo van de lever, bloedonderzoek, eventueel longfoto en een endoscopie. De verpleegkundig specialist bespreekt met u tijdens het controlebezoek de uitslagen van de gedane onderzoeken. Ook beantwoordt zij uw vragen en bespreekt de eventuele bijwerkingen van de behandeling.
Natuurlijk is er aandacht voor het verwerkingsproces. Het kan zijn dat u daar extra ondersteuning bij nodig heeft. We kunnen u verwijzen naar een professional.
Bijvoorbeeld ondersteuning bij kanker